Aktualności
Aktualności
Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu Utwórz PDF Drukuj
Aktualności urzędowe

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu: Analiza uwarunkowań przestrzennych Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego” opracowywanego w ramach projektu: „Przygotowanie dokumentów strategicznych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

Konsultacje prowadzone są w okresie od 22 maja do 5 czerwca 2015 roku.  

Opinie i uwagi można zgłaszać na formularzu konsultacji społecznych, który wraz
z projektem dokumentu dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego:
http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/37026 lub w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Miejskiego) w Elblągu, przy ul. Łączności 1 (budynek Urzędu Stanu Cywilnego, I piętro pok. nr 6).

Wypełniony formularz konsultacyjny można przekazać:

  • drogą elektroniczną na adres joanna.marchlewska@umelblag.pl
  • drogą korespondencyjną na adres: Departament Strategii i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg,
  • osobiście pod powyższym adresem.

Bez rozpatrzenia pozostaną opinie i uwagi:

  • z datą wpływu po dniu 5 czerwca br.,
  • przekazane w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem uwag zgłoszonych podczas spotkania informacyjnego).

W ramach konsultacji społecznych przeprowadzone zostanie otwarte spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 29.05.2015 r. o godzinie 16:00 w Elblągu
w Ratuszu Staromiejskim przy ul. Stary Rynek 25, w sali konferencyjnej A na poziomie: -1.

    Kolejne  dwa otwarte spotkania z mieszkańcami w Elblągu i w Braniewie:

- w Braniewie – w dniu 8 czerwca br. o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa ul. Katedralnej 9

- w Elblągu – w dniu 9 czerwca br. o godzinie 16:00 w Ratuszu Staromiejskim przy ul. Stary Rynek 25, w sali konferencyjnej A na poziomie:-1           

 
X sesja Rady Miejskiej w Braniewie Utwórz PDF Drukuj
Ogłoszenia o Sesjach Rady Miejskiej
Braniewo , 28 maja 2015 r.OGŁOSZENIE

 

W dniu 2 czerwca  2015 r. o godz.9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa przy ulicy Kościuszki 111 odbędzie się X sesja Rady Miejskiej w Braniewie .

Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad .
2. Zatwierdzenie porządku obrad .
3. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego
    zaopatrzenia w wodę oraz dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Braniewa
    stosowanych przez Wodociągi Miejskiej Sp. z o.o. w Braniewie na okres od 1 lipca 2015 r. do  
    30 czerwca 2016 r. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/12/15 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia
    20 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2015-
    - 2022 .
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2015 rok.
6. Zakończenie obrad .Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Braniewie

Piotr  Śliwiak
 
IV Powiatowy Konkurs Plastyczny Utwórz PDF Drukuj
Inne

14 maja w szkole Podstawowej Nr 6 w Braniewie gościliśmy panią Halinę Bardońską- emerytowaną nauczycielkę plastyki i lokalną artystkę, malarkę. Celem wizyty było rozstrzygnięcie IV Powiatowego konkursu Plastycznego „Integracja, Tolerancja, Akceptacja”- „Razem w nauce i zabawie”.                    

Czytaj całość
 
V Powiatowy Konkurs Ortograficzny Ortografik Utwórz PDF Drukuj
Inne

15 maja br w Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Braniewie odbył się V Powiatowy Konkurs Ortograficzny „Ortografik”, w którym udział wzięło 13 uczniów klas III ze szkół powiatu braniewskiego. Uczestnicy napisali dyktando przygotowane przez panią Agatę Urbańską – konsultanta ds. edukacji wczesnoszkolnej Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli  w Elblągu. Komisja konkursowa w składzie: Marta Serocka, Anna Ławrukajtis i Elżbieta Jakubowska po sprawdzeniu dyktand wyłoniła laureatów.  I miejsce zajął Mikołaj Warczak ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Braniewie, II miejsce – Agata Goch ze Szkoły Podstawowej w Pieniężnie, natomiast III miejsce wywalczył Mateusz Kreczko ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Braniewie.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody, których sponsorami byli: Burmistrz  Miasta Braniewa, Starostwo Powiatowe w Braniewie, Rada Rodziców przy SP nr 6 im. Jana Pawła w Braniewie, Bank PKO S.A. oraz Piekarnia Warmińska.

Konkurs zorganizowały panie  Irena Fedirko, Joanna Głuchowska i  Marta Serocka.

 
Rola wsparcia rówieśniczego w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Utwórz PDF Drukuj
Aktualności urzędowe

Marysia, 16-letnia uczennica liceum zgłosiła się do mnie bardzo zaniepokojona zachowaniem swojego kolegi, który przejawiał agresywne zachowania wobec swojej matki i rodzeństwa. Po wielu rozmowach z nim doszli wspólnie do wniosku, że działo się tak, kiedy był pod wpływem narkotyków. Przyszła, aby ustalić jak i kto może mu pomóc. Ania, 17-letnia uczennica technikum  przyszła razem z Basią, która w domu doświadczała przemocy ze strony ojca- była bita i wyzywana. Podjęłam działania interwencyjne.

Być może takie działania podjęłyby odpowiednie służby  bez interwencji tych młodych osób. Ale warto wiedzieć, że to były uczennice, które uczestniczyły w szkolnym programie wsparcia rówieśniczego. Są to nieprofesjonalne działania „pomagaczy”, którzy są do takiej roli przygotowywani w szkolnych czy pozaszkolnych programach.

Czytaj całość
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 9 z 428
© 2015 Oficjalny Serwis Miasta Braniewa
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.