W związku ze strajkiem nauczycieli Miejska Biblioteka Publiczna w Braniewie zaprasza dzieci na zajęcia literacko-plastyczne, które odbywają się w godzinach 9.00-10.30 oraz 11.30-13.00.

Pracownicy zapewniają uśmiech i dobrą zabawę!

Czekamy na dzieci od godz. 8:00!

UWAGA!

Biblioteka zapewnia opiekę wyłącznie na czas trwania zajęć. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dzieci po zakończonych spotkaniach oraz ich odbiór przez rodziców lub opiekunów.

biblioteka strajk