Konkurs Wokalny
„Twoje 5 minut 2023”


I. Organizator:

Braniewskie Centrum Kultury im. Tadeusza Kopacza w Braniewie

II. Cele konkursu:

1. Poszukiwanie i promowanieosób szczególnie uzdolnionych.

2. Możliwośdprezentacji ulubionychprzebojów lub własnych utworów.

III. Uczestnicy:

1. Dorośli

IV. Nagrody:

1.Występ podczas imprezy Piwowary Braniewskie

V. Warunki udziału:

1. Konkurs przeznaczony jest dla dorosłych.

2. W konkursie mogą wziąd udział soliści, duety i zespoły wokalne.

3. Dobór repertuarudowolny bez treści zawierających przemoc słownąi wulgaryzmów.Uczestnicy
mogąśpiewad z podkładem muzycznym wformacie AUDIO!(nośnik: urządzeniez USB-drive).

4. Jury Konkursu będzie oceniało intonację, emisję głosu, jakośd nagrania (podkładu), interpretację,
kulturę wykonania, oraz ogólny wyraz artystyczny.(Jury pracujew oparciu o odrębny regulamin.)

Obrady Jury są tajne, a decyzje ostateczne.

5. Uczestnicy konkursu udzielają Organizatorowi nieodpłatnej licencji na: nagranie, odtwarzanie,
przetwarzanie, publiczne odtwarzanie w tym utrwalanie i wydawanie na jakichkolwiek nośnikach
w czasienieograniczonympiosenekprezentowanychwczasiekonkursuorazkoncertów
towarzyszących.

6. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie jednego nagrania (własnego wokalnego wykonania)
w formacie mp4 lub linku do pliku w chmurze, mailem na adres email:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
do 20.06.2023r. włącznie.W treści maila należy również przesład:imię i nazwisko lub nazwęgrupy
(zespołu) oraznumertelefonu do kontaktu.Komisja konkursowa powołana przez organizatora
wybierze spośród zgłoszeo finalistów, którzy zaprezentują się podczas Piwowarów Braniewskich.
Owystępieikolejnościprezentacjifinaliścizostanąpoinformowanitelefoniczniedodnia
23.06.2023 r.

7.Organizator zastrzega sobie możliwośd zmiany regulaminu, bądź odstępstwa od niektórych jego
zapisów. Kontakt z organizatorem: Braniewskie Centrum Kultury ul. Katedralna 9, 14-500 Braniewo,
tel. 55 506 50 20.

twoje 5 minut