INFORMACJA

 

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że w dniu 9 czerwca 2023 r. Urząd Miasta Braniewa będzie czynny dla interesantów w godzinach 7.00 – 12.00.

 

informacja

Szanowni Państwo!

       Uprzejmie informuję, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2632) podpisał zarządzenia:

1) nr 172 z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego

(2. stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) nr 173 z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP

(3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3) nr 174 z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego

(2. stopień BRAVO) wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Zarządzenia obowiązują od dnia 1 czerwca 2023 roku, od godz. 00:00, do dnia 31 sierpnia 2023 roku do godz. 23:59.

Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. CHARLIE–CRP jest trzecim z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych.

Jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu.

Stopień alarmowy BRAVO (drugi w czterostopniowej skali) wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Oznacza to, że służby mają informację o potencjalnym zagrożeniu, a w związku z tym administracja publiczna jest zobowiązana do zachowania szczególnej czujności.

                                                                                                         Burmistrz Miasta Braniewa                                                    

                                                                                                               /-/ Tomasz Sielicki

rcb

KONSULTACJE NOWEJ STRATEGII ROZWOJU

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany” rozpoczęło prace zmierzające do opracowania Rybackiej Lokalnej Strategii Rozwoju
na lata 2023-2027.

Wszystkich mieszkańców naszego obszaru zachęcamy do aktywnego udziału
w pracach nad dokumentami poprzez udział w spotkaniach, indywidualnych konsultacjach oraz badaniach ankietowych.

Terminy najbliższych spotkań:

  • 6 czerwca 2023 r. (wtorek)   godz. 11:00

Urząd Miasta i Gminy we Fromborku ul. Młynarska 5a
we Fromborku

  • 7 czerwca 2023 r. (środa) godz. 11:00          

Stowarzyszenie LGR „Zalew Wiślany” ul. Portowa 3 w Braniewie

 

lgr

zaproszenie

Szanowni Państwo,

Informujemy , że w dniach 17-26 maja 2023 r.Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych im gen. B. Kwiatkowskiego , organizuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ćwiczenia taktyczno-specjalne
pk. RENEGADE/SAREX 23.

Elementami przedsięwzięcia są zdarzenia dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez statek powietrzny o statusie RENEGADE, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej.

Incydent dotyczący części poświęconej ostrzeganiu i alarmowaniu odbędzie się w dniu 18 maja 2023 r. (termin zapasowy 19 maja 2023 r.).

Podczas ćwiczenia, na trasie przelotu samolotu (na zagrożonym obszarze kraju) , uruchomione zostaną syreny alarmowe, które emitowały będą :

- dźwięk modulowany trwający trzy minuty - ogłoszenie alarmu,
- dźwięk ciągły trwający trzy minuty -
odwołanie alarmu.


Sygnały alarmowe będą miały charakter ćwiczebny (jeśli zostaną wyemitowane) i nie będą związane z występowaniem zagrożenia. Prosimy o zachowanie spokoju i niepodejmowanie z tego tytułu żadnych działań.

 

111111