Informuję Państwa,

iż Premier Mateusz Morawiecki wprowadził na obszarze całego kraju pierwszy stopień alarmowy ALFA-CRP, dotyczący cyberprzestrzeni.  Stopień alarmowy obowiązuje od godz. 23:59 dnia 18 stycznia 2022 r. , do niedzieli 23 stycznia 2022 r. (do godziny 23:59).

Wprowadzenie stopnia alarmowego ma charakter prewencyjny i wiąże się z cyberatakami do których doszło w ostatnich dniach na Ukrainie.

Stopnie alarmowe CRP są wprowadzane w sytuacji zagrożenia o charakterze terrorystycznym, które dotyczy systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów, które wchodzą w skład infrastruktury krytycznej.

Stopień ALFA-CRP jest najniższym z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Jest on przede wszystkim sygnałem dla służb dbających o bezpieczeństwo i całej administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności.

Wprowadzenie stopnia alarmowego oznacza, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

Instytucje publiczne będą m.in. monitorować i weryfikować, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia internetowe powinny być zgłaszane do policji lub pod numer 112.

Organizator: Województwo Warmińsko-Mazurskie
Operator: Faster Wash Sp. z o.o., ul. Szkolna 2F, 11-220 Górowo Iławeckie, tel. 721 064 919
Linia komunikacyjna nr: „U" 28/01/2022


Orneta - Braniewo przez Pieniężno, Płoskinię

 

Zw

Zw

Zw

Przystanki

Zw

Zw

Zw

5:50

10:30

14:30

Orneta - dworzec

9:09

12:29

16:59

5:55

10:35

14:35

Nowy Dwór

9:04

12:24

16:54

6:00

10:40

14:40

Henrykowo

8:59

12:19

16:49

6:04

10:44

14:44

Cieszęta

8:55

12:15

16:45

6:09

10:49

14:49

Pieniężno, ul. Wolności

8:50

12:10

16:40

6:11

10:51

14:51

Pieniężno - dworzec

8:48

12:08

16:38

6:17

10:57

14:57

Brzostki

8:42

12:02

16:32

6:19

10:59

14:59

Pakosze, kol.

8:40

12:00

16:30

6:21

11:01

15:01

Pakosze

8:38

11:58

16:28

6:24

11:04

15:04

Strubno

8:35

11:55

16:25

6:30

11:10

15:10

Płoskinia

8:29

11:49

16:19

6:34

11:14

15:14

Czosnowo

8:25

11:45

16:15

6:37

11:17

15:17

Szalmia

8:22

11:42

16:12

6:42

11:22

15:22

Bemowizna

8:17

11:37

16:07

6:45

11:25

15:25

Szyleny skrz.

8:14

11:34

16:04

6:49

11:29

15:29

Braniewo, ul. Kościuszki

8:10

11:30

16:00

 

Kursuje od poniedziałku do soboty w dni robocze
Nie kursuje 24.XII i 31.XII

Szanowni Mieszkańcy!

Uprzejmie informuję, że w dniu 15 stycznia 2022 r. (sobota) w godz. 10:00-16:00,

w Braniewskim Centrum Kultury w Braniewie przy ulicy Katedralnej 9 (wejście od strony kina), uruchomiony zostanie dla osób chętnych Mobilny Punkt Szczepień. W Punkcie można będzie zaszczepić się przeciwko COVID 19 jednodawkowym preparatem Firmy Jannsen Johnson & Johnson oraz preparatem Pfizer ( dawką I , II lub III).

Do punktu szczepień nie trzeba się wcześniej rejestrować .Chętni mieszkańcy muszą posiadać przy sobie dokument tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport). Po szczepieniu osoba zaszczepiona otrzyma Cerytfikat szczepienia.

Na szczepienia zapraszam osoby pełnoletnie.

Jedocześnie przypominam ,iż w dalszym ciągu w Urzędzie Miasta Braniewa przy ul. Kościuszki 111, pod nr tel. 556440115, funkcjonuje infolinia , na którą może zadzwonić każda osoba, która jest już zarejestrowana na szczepienie, ale ma obiektywne trudności z samodzielnym dotarciem do wyznaczonego Punktu Szczepień.

Urząd Miasta w Braniewie zapewnia dowóz mieszkańców do punktów szczepień na terenie miasta i w odległości do 20 km od granic administracyjnych.

 

Burmistrz Miasta Braniewa

 

SzczepieniaBraniewo1

 
 

 W wyniku zmiany granic, wielu naszych Rodaków zostało poza granicami RP, jednak kolejne pokolenia dalej kultywują polską tradycję i historię. Wychowują dzieci w duchu naszych wartości i bohaterów. Krzewią ducha patriotyzmu, szacunku, honoru i dumy z naszych korzeni. Życie Polaków na tych ziemiach nie należy do najłatwiejszych. Wileńszczyzna, Białoruś, Ukraina - to tam trafiają paczki, które dostarczamy dla naszych Rodaków.

 Dzięki współpracy Stowarzyszenia im. gen. bryg. Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego, Warmińsko-Mazurskiego Okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Stowarzyszenia Odra-Niemen oraz 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej, po raz kolejny 6 załadowanych po brzegi busów na początku stycznia przekroczyło granice Rzeczypospolitej Polskiej. Pomoc trafiła do polskich rodzin z Turmont, Kiejdan, Solecznik, Wilna, Butrymańców, Ejszyszek i wielu innych miast, gdzie mieszkają nasi Rodacy. 

 „To paczki dla rodzin, kombatantów, szkół, domów dziecka, paczki dla tych, którzy krzewią polską kulturę i kochają Polskę. Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w akcje i wspierali nasze działania.”

 
Zdjęcia znajdują sie pod linkiem :
 
 
Z wyrazami szacunku
ppor. Anna Szczepańska
Przewodnicząca Zespołu ds. Kombatantów 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej 
informacja

Miejski Ośrodek Sportu Zatoka zaprasza na Sportowe Ferie Zimowe

Sportowe Ferie Zimowe z MOS ZatokaDzienny limit 25 osób

25.01.2022 - 10:00-12:00 - Basen

27.01.2022 - 10:00-12:00 - Hala tenisowa, 12:30-14:00 - Basen

31.01.2022 - 10:00-12:00 - Hala tenisowa, 12:30-14:00 - Basen

02.02.2022 - 10:00-12:00 - Basen

04.02.2022 - 11:00-15:00 - Wyjazd na lodowiskoJednorazowe wejście na basen 2zł

Zapisy na lodowisko przyjmujemy do 31.01.2022 (limit miejsc ograniczony)

Uczestnicy ponoszą koszt za wypożyczenie łyżew

Regulamin oraz karta uczestnictwa dostępna na stronie mos.braniewo.pl

Więcej informacji tel (55) 230 44 66 wew 17

 

FERIE ZIMOWE z MOS Zatoka

REGULAMIN

FERII ZIMOWYCH 2022 z MOS Zatoka

 

 1. Uczestnikami ferii zimowych mogą być dzieci w wieku od 5 do 13 lat.

 2. Uczestnicy ferii zimowych przebywają pod opieką wychowawców w godzinach:

 • 25.01.2022 – 10:00-12:00 – basen

 • 27.01.2022 – 10:00-12:00 – hala tenisowa, 12:30-14:00 – basen

 • 31.01.2022 - 10:00-12:00 – hala tenisowa, 12:30-14:00 – basen

 • 02.02.2022 - 10:00-12:00 – basen

 • 04.02.2022 – 11:00-15:00 – Wyjazd na lodowisko

Lista uczestników ferii tworzona jest na każdy wyżej wymieniony dzień. Dzienny limit miejsc to 25 osób (zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie (55) 230 44 wew. 17 lub osobiście)

 1. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem. Dzieci odbierane są z placówki wyłącznie przez osoby dorosłe.

 2. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice są zobowiązani do zaznaczenia tego w KARCIE UCZESTNIKA FERII z MOS Zatoka 2022.

 3. Uczestnicy ferii zimowych mają prawo do:

 1. spokojnego wypoczynku,

 2. uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych podczas ferii zimowych,

 3. korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu ferii zimowych.

 1. Uczestnicy mają obowiązek:

 1. podporządkować się poleceniom wychowawców,

 2. przestrzegać ramowego harmonogramu dnia,

 3. brać czynny udział w realizacji programu ferii zimowych,

 4. zachować higienę osobistą,

 5. szanować mienie oraz pomoce dydaktyczne,

 6. kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków,

 7. przestrzegać zasad poruszania się po drogach.

 1. Samowolne oddalenie się od wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem, naganą, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w feriach zimowych.

 2. Uczestnik zobowiązany jest do:

 • nie oddalania się z terenu ferii bez wiedzy opiekuna grupy,

 • dbania o czystość osobistą oraz ład, porządek i poszanowanie mienia,

 • przestrzegania rozkładu dnia,

 • przestrzegania regulaminu ferii zimowych.

 1. Uczestnik ferii zimowych jest uśmiechnięty, wesoły, nigdy nie narzeka oraz chętnie służy pomocą młodszym i słabszym.

 2. Zasady odpłatności:

 1. Basen - koszt wejścia na basen 2zł

 2. Wyjazd na lodowisko – uczestnicy ponoszą koszt za wypożyczenie łyżew 8zł, opłatę za przejazd oraz wejście na lodowisko zabezpiecza Organizator.

 

 

 

Karta uczestnika Ferie z MOS Zatoka 2022

Uczestnik

Imię      

Nazwisko      

Data ur.      

Adres zamieszkania

uczestnika

Kod pocztowy

     

Miejscowość, ulica, nr domu i lokalu:

     

Rodzic / opiekun prawny

(dot. osób nieletnich)

Imię      

Nazwisko      

Adres rodzica / opiekuna

(jeśli inny niż uczestnika)

Kod pocztowy

     

Miejscowość, ulica, nr domu i lokalu:

     

Dane kontaktowe

(uczestnik nieletni podaje dane rodzica/opiekuna)

     Telefon (-y):      

     

Dziecko na moją odpowiedzialność samo wraca do domu

TAK/NIE podpis:     

     

Wyrażam zgodę na udział syna/córki w zajęciach organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu ZATOKA w ramach Ferii z MOS ZATOKA

Oświadczam, że dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach sportowych.

Data i podpis:

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie i publikowanie wizerunku mojego dziecka (w formie fotograficznej i filmowej) przez Miejski Ośrodek Sportu ZATOKA zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U.2006 nr 90, poz. 631 ze zm.). Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda dotyczy fotografii i materiału filmowego przedstawiających mój wizerunek mojego dziecka, dokumentujących wszelkie formy zajęć oraz imprez organizowanych przez MOS ZATOKA oraz, że rozpowszechnianie przez MOS ZATOKA wizerunku mojego dziecka w formie fotografii i materiału filmowego może być realizowane bez ograniczeń czasowych za pośrednictwem dowolnego medium.

    Tak/     Nie/*

Data i podpis:

 

/* - właściwe zaznaczyć

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu ZATOKA z siedzibą na ul. Łąkowa 1, 14- 500 Braniewo, zwane dalej MOS ZATOKA.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z Ustawa o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2014 r. poz.1182) w celu udziału w powyższych zajęciach i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.