W dniu 09 lipca 2020 r. oficjalnie otwarto odcinek wyremontowanej drogi wojewódzkiej Nr 507 Braniewo - Pieniężno, wykonanej  w ramach projektu pt. " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 Braniewo - Pieniężno na odcinku Braniewo - Wola Lipowska". 

Odcinek trasy nr 507 Braniewo - Wola Lipowska wraz z ulicą Kościuszki w Braniewie to łącznie ok. 14,5 km. przebudowanej drogi. Remont drogi trwał prawie 2 lata, a całkowita wartość projektu wyniosła ponad 65 mln zł. z czego 85% sfinansowano ze środków europejskich. 5 % to środki z budżetu państwa, a resztę zapłaciły samorządy: gmina Braniewo i miasto Braniewo.

Obecnie ulica upiększana jest nasadzeniami. Wkrótce pojawią się ławki i kosze na śmieci.

kosciuszki1

kosciuszki2

W związku z organizacją II tury wyborów prezydenckich, Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796) podpisał Zarządzenie nr 94 z dnia 9 lipca 2020 roku w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego (II stopień BRAVO-CRP – na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej).

Stopień obowiązuje od dnia 10 lipca 2020 roku od godz. 00.01 do dnia 13 lipca 2020 roku do godz. 23.59.

“Europa dla obywateli” to program Unii Europejskiej wspierający organizacje pozarządowe i samorządy, a także inne organizacje i instytucje nienastawione na zysk, działające w obszarze społeczeństwa obywatelskiego, kultury i edukacji,  w realizacji projektów związanych z tematyką obywatelstwa europejskiego, inicjatyw lokalnych, zaangażowania społecznego i demokratycznego oraz pamięci europejskiej.

Proces aplikacji jest identyczny we wszystkich komponentach programu „Europa dla obywateli”, wymaga rejestracji w systemie uwierzytelniającym Komisji Komisji Europejskiej EU LOGIN oraz na Portalu Uczestnika (Participant Portal). Wniosek o dofinansowanie eForm jest generowany osobno dla każdego projektu i składany wyłącznie drogą elektroniczną.

Wszystkich zainteresowanych odsyłamy do Punktu Kontaktowego oraz na stronę internetową.

europa

W dniu 2 lipca 2020r. w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie przedsiębiorców z przedstawicielem Banku Gospodarstwa Krajowego Andrzejem Hlawacikiem, który zaprezentował ofertę bardzo atrakcyjnych pożyczek unijnych.

Dla zainteresowanych, którzy nie mogli wziąć udziału w spotkaniu zamieszczamy prezentację z informacjami o szczegółach pożyczek.

Więcej informacji można również uzyskać w Instytucjach Finansujących -pośrednicy BGK, które zajmują się przyjmowaniem wniosków oraz doradztwem (bezpłatnie)

Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”

Tel: 55 248 10 91,92,93

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Działdowska Agencja Rozwoju S.A

Tel: 23 697 06 66

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Fundacja Rozwoju Regionu Łukta

Tel: 89 647 52 50, 89 647 51 84

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA”

Tel: 89 625 36 51

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn

Tel: 89 521 12 50

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Prezentacja - UM Braniewo 02.07.2020 r. 

BGK warmońsko mazurskie baner 1080x675

 

Informujemy, że Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłosił od dnia 01.07.2020 roku nabór wniosków dla zadań realizowanych w lata 2020 – 2024 w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda” na lata 2020-2024”.

Wsparciem finansowym mogą zostać objęte przedsięwzięcia, które doprowadzą do zatrzymywania i zagospodarowania wody opadowej w obrębie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, w efekcie czego wody opadowe lub roztopowe z nieruchomości nie będą odprowadzane poza jej teren (np. do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji ogólnospławnej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, na ulice, place itp.).

Dofinansowaniu podlegać będzie zakup, montaż , budowa i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych 3   i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, takich jak:

a) przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego,

b) instalacja rozsączająca,

c) zbiornik retencyjny szczelny lub infiltracyjny:

  • zbiornik retencyjny nadziemny otwarty od 2 m 3 pojemności,
  • zbiornik retencyjny nadziemny zamknięty od 1 m 3   pojemności (w przypadku
  • zbiorników o pojemności mniejszej niż 2 m 3   wymagane jest aby w ramach
  • dofinansowania zostały zakupione minimum 2 szt.),
  • zbiornik retencyjny podziemny zamknięty od 2 m 3 pojemności,

d) elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.

Szczegółowe informacje dotyczące programu „Moja woda” znajdą się na stronie Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

http://wfosigw.olsztyn.pl/2020/06/30/1-lipca-rusza-nabor-wnioskow-w-programie-moja-woda/

Informacji udzielają też pracownicy Funduszu dostępni pod numerami telefonów: 89-5220277, 089 5220205,  89-5220213.

Regulamin_Moja_Woda.pdf

woda