Złote Gody w Urzędzie Stanu Cywilnego w Braniewie

W dniu 22 lutego 2018 roku w Urzędzie Miasta Braniewa, w sali konferencyjnej odbyła się uroczystość 50 lecia pożycia małżeńskiego tz. „Złote Gody”.

KOMUNIKAT

Burmistrza Miasta Braniewa

z dnia 21 lutego 2018 r.

"TRENING POWSZECHNEGO OSTRZEGANIA”

Kolejne plenerowe spotkanie Burmistrza Miasta Braniewa z mieszkańcami miasta już 21 lutego 2018r.  o godz. 17.00 w Urzędzie Miasta w Braniewie.

Serdecznie zapraszamy.

Dnia 6 lutego Prezes Zarządu Jolanta Błażejewska w siedzibie  Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie podpisała umowę na dofinansowanie zadania ,, Opomiarowanie emisji kotła CO i CO2”.

Realizacja inwestycji odbędzie dzięki pomocy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka ,,Zalew Wiślany”.

Wykonanie opomiarowania pozwoli na poprawę parametrów spalania oraz zapewni bieżącą analizę emisji do atmosfery CO i CO2  z kotła WR 5 zlokalizowanego w ciepłowni przy ul. Stefczyka.

mpec