Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne w Olsztynie. Będzie dotyczyło Konkursu w ramach Poddziałania 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz Poddziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym.

Szczegóły na stronie : https://rowop.pl/artykuly/500/spotkanie-ws-konkursow-rewitalizacyjnych-rpo-wim-z.html