W dniu 8 lutego br. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa , zgodnie z Kalendarzowym Planem szkolenia obronnego Miasta Braniewa na rok 2019 ,odbyła się narada szkoleniowa.

Celem szkolenia było rozliczenie wykonanych roku 2018 zadań oraz omówienie planowanych na rok 2019, przedsięwzięć w zakresie bezpieczeństwa publicznego, zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej oraz pozamilitarnych przygotowań obronnych.

Uczestnikami szkolenia byli szefowie jednostek podległych samorządowi, przedstawiciele zakładów pracy realizujących zadania obronne na terenie miasta Braniewa oraz przedstawiciele 9 Brygady Kawalerii Pancernej ,Komendy Powiatowej Policji, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Braniewie.

W szkoleniu uczestniczyły 32 osoby. Organizatorem szkolenia był Burmistrz Miasta Braniewa.

20190208 100321

20190208 100351

20190208 100217

20190208 100230

20190208 100309