W dniu 1 marca 2019 r, w Urzędzie Miasta Braniewa, odbyło się posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Celem posiedzenia, było omówienie planowanych do realizacji przez Zespół w roku 2019 przedsięwzięć oraz złożenie przez służby ratownicze sprawozdań z działalności na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Braniewa w roku ubiegłym. W posiedzeniu uczestniczyło 14 członków Zespołu.