Informuję, iż w dniu 04 lutego 2019 r, w siedzibie Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Braniewie przy ul. Moniuszki 13 (szpital powiatowy), o godz. 8.00, rozpoczęła się Kwalifikacja Wojskowa dla osób zamieszkałych na terenie Miasta Braniewa.

Przypominam, iż obowiązek stawienia si , obejmuje mężczyzn urodzonych  w roku 2000 (rocznik podstawowy) oraz z roczników starszych (1995-1999), które z różnych powodów nie stawiły się dotychczas przed Powiatową Komisją Lekarska w celu uzyskania kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Stawiennictwo mieszkańców miasta zakończy się dnia 11 marca 2019 r.

Szczegółowe informacje o kwalifikacji, podane zostały w Obwieszczeniu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o przeprowadzeniu Kwalifikacji Wojskowej w 2019 roku  z dnia 18 stycznia 2019 r. Obwieszczenie wywieszone zostało na samorządowych tablicach Informacyjnych, na stronie BIP UM Braniewa oraz tablicach informacyjnych szkół ponadpodstawowych na terenie miasta Braniewa.

       W sprawach stawiennictwa,  proszę o kontakt z Panem Markiem Wynimko – Podinspektorem ds. obronnych i OC UM w Braniewie ( telefonicznie pod nr 556440105 lub kom. 535 568 998).

komisja poborowa

BURMISTRZ MIASTA BRANIEWA

TOMASZ SIELICKI