W związku z podjęciem Uchwały Nr IV/42/19 przez Radę Miejską w Braniewie w dniu 30 stycznia 2019 roku w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty informuję, iż od miesiąca kwietnia 2019 roku obowiązują niżej wymienione stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- 8,00 zł miesięcznie / osobę w przypadku odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych w sposób selektywny,
- 16,50 zł miesięcznie / osobę w przypadku odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych w sposób nieselektywny.


Zmieniona wysokość stawki opłaty nie powoduje konieczności składania nowej deklaracji i obowiązuje do czasu wystąpienia zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty (np. zmiana liczby mieszkańców) lub kolejnej zmiany stawki opłaty.