Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wspólnie z Państwową Strażą Pożarną wystartowało z kampanią "Stop Pożarom Traw". Wraz z nadejściem pierwszych oznak wiosny wzrasta liczba niebezpieczeństw związanych z wypalaniem łąk. Skutki tych pożarów bywają bardzo często tragiczne a straty ogromne. Ludzie często bywają ofiarami, które nie zdążą uciec przed szalejącym żywiołem.

Przełom zimy i wiosny to okres, w którym wyraźnie wzrasta liczba pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych. Spowodowane jest to wypalaniem suchych traw i pozostałości roślinnych. Obszary zeszłorocznej wysuszonej roślinności są doskonałym materiałem palnym, co w połączeniu z nieodpowiedzialnością ludzi skutkuje gwałtownym wzrostem pożarów. Za większość pożarów traw odpowiedzialny jest człowiek.

Wypalanie traw jest niszczycielskie, niebezpieczne i prawnie zabronione. Pamiętajmy, że wypalenie wierzchniej, najżyźniejszej próchniczej warstwy gleby pociąga za sobą obniżenie jej wartości użytkowej nawet na kilka lat. Zahamowane zostają naturalne procesy rozkładu pozostałości roślinnych, dzięki którym tworzy się urodzajna warstwa gleby.

W ramach kampanii, uruchomiono stronę internetową www.stoppozaromtraw.pl, gdzie można się zapoznać z ciekawymi materiałami na ten temat.

W 2018 r. w całym kraju odnotowano 149 434. pożarów, wśród których 48 767 pożary to pożary traw na łąkach i nieużytkach rolnych. Było to ok 33% wszystkich pożarów w Polsce. Najwięcej pożarów traw odnotowano w marcu i kwietniu: łącznie 25 345, co stanowiło 51% wszystkich pożarów traw w całym 2018 roku.

W ramach kampanii „STOP pożarom traw” została również uruchomiona strona internetowa gdzie można znaleźć wszystkie informacje o akcji oraz pobrać materiały informacyjno-edukacyjne.

Oficjalna strona kampanii:www.stoppozaromtraw.pl  

Facebook: facebook.com/stoppozaromtraw

Twitter:twitter.com/stoppozaromtraw

 

STP1