Burmistrz Miasta Braniewa informuje, że na stronie BIP znajduje się ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. 

http://bip.braniewo.pl/ogloszenia/62-inne/1736-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-zleconych-do-realizacji-organizacjom-prowadzacym-dzialalnosc-pozytku-publicznego-3

informacja