Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Regionalny Konkurs Grantowy Programu "Równać Szanse 2019", adresowany do organizacji pozarządowych, bibliotek i domów kultury oraz nieformalnych grup dorosłych. Podmioty te mogą otrzymać dotację w kwocie 8 500 PLN na projekty służące wsparciu młodzieży w wieku 13-19 lat, realizowane w miejscowościach do 20 tys.mieszkańców. Nabór wniosków potrwa do 7 października 2019 r.

Więcej Informacji na stronie : https://rowop.pl/artykuly/632/regionalny-konkurs-grantowy-programu-rownac-szanse.html