Inwestycja Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, związana z przebudową m.in. ul. Elbląskiej, znacząco wpływa na utrudnienia komunikacyjne. W związku z tym, Urząd Miasta Braniewa zawiadamia o podjęciu prac w celu usprawnienia dojazdu do Cmentarza Komunalnego w dniu 1.11.2019 r.

Szczegółowe informacje będą przekazywane od 18.10.2019 r. z wykorzystaniem lokalnych środków przekazu.