Informacja w sprawie funkcjonowania szkół i przedszkoli Miasta Braniewa od 1 września 2020 r.

1. Przedszkola miejskie ( Nr 2 i Nr 4 ) oraz Żłobek Miejski funkcjonować będą przy zwiększonym reżimie sanitarnym. Przyjmowanie oraz odbieranie dzieci z poszczególnych grup wiekowych odbywać się będzie w różnych godzinach. Przeprowadzana będzie dezynfekcja pomieszczeń oraz znajdującego się w nich sprzętu. Wstęp rodziców na teren placówki zostanie ograniczony do niezbędnego minimum.

2. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Senatu RP :

- rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 1 września dla poszczególnych klas w różnych godzinach,

- od 2 września szkoła pracować będzie przy wzmożonym reżimie sanitarnym ( zostaną wydzielone klasy dla poszczególnych oddziałów szkolnych, funkcjonował będzie różnorodny system organizacji przerw śródlekcyjnych oraz rozpoczęcia zajęć). Wstęp na teren szkoły zostanie umożliwiony tylko rodzicom dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniów klas I – III.

3. Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Ziemi Braniewskiej :

- rozpoczęcie roku odbędzie się 1 września na terenie szkoły,

- od 2 września szkoła pracować będzie przy wzmożonym reżimie sanitarnym ( zostaną wydzielone klasy dla poszczególnych oddziałów szkolnych oraz funkcjonował będzie różnorodny system organizacji przerw śródlekcyjnych). Wstęp na teren szkoły zostanie umożliwiony tylko rodzicom dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniów klas I – III.

4. Szkoła Podstawowa Sportowa Nr 6 im. Jana Pawła II z Oddziałami Przedszkolnymi :

- rozpoczęcie roku odbędzie się 1 września w różnych godzinach dla poszczególnych klas

- w dniach 2 – 4 września (środa – piątek) szkoła nie będzie prowadzić zajęć dydaktycznych (wewnętrzna organizacja pracy zgodna z rozporządzeniem w sprawie organizacji roku szkolnego),

- w dniach 2 – 4 września szkoła zapewni opiekę wychowawczą - zajęcia opiekuńcze dla uczniów, którym rodzice nie są w stanie zorganizować opieki.

- od 7 września szkoła funkcjonowała będzie stacjonarnie dla wszystkich klas przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

- Wstęp na teren szkoły zostanie umożliwiony tylko rodzicom dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniów klas I – III.

Szczegóły funkcjonowania poszczególnych placówek oraz organizacji rozpoczęcia roku szkolnego dostępne będą na stronach internetowych danej szkoły / przedszkola.