Zadanie realizowane jest w 100% ze środków Funduszu Pracy Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii i obejmuje dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Wysokość dofinansowania określona jest odrębnymi przepisami. Miasto Braniewo podpisało umowę z Wojewodą Warmińsko - Mazurskim zabezpieczającą środki finansowe na realizację przedmiotowego zadania.

plakat budzet panstwa 420x297