Od kwietnia trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Spis jest realizowany przez Główny Urząd Statystyczny j jest obowiązkowy dla każdej osoby mieszkającej w Polsce. W imieniu małoletnich dzieci spisu dokonują rodzice lub opiekunowie prawni. Podczas spisu zbierane są informacje o ludności, gospodarstwach domowych i warunkach mieszkaniowych.

Podstawową, obowiązkową metodą udziału w NSP 2021 jest samospis internetowy, który polega na samodzielnym wypełnieniu na komputerze lub na urządzeniu mobilnym formularza spisowego, dostępnego na oficjalnej stronie Głównego Urzędu Statystycznego.

Do realizacji prac spisowych Główny Urząd Statystyczny zatrudnił rachmistrzów, którzy pomagają spisać się respondentom. Zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań nie można odmówić przekazania danych rachmistrzowi.

Rachmistrzowie mogą kontaktować się telefonicznie dzwoniąc z numeru 22 828 88 88lub z numeru infolinii spisowej 22 279 99 99 bądź mogą przeprowadzić wywiad bezpośredni.

Czas na wypełnienie obowiązku jest do 30 września 2021 r. ale najlepiej uczynić to jak najszybciej.

Spisanie trwa kilka minut i nie jest skomplikowane.

Jeżeli chcesz dokonać spisu osobiście, ale potrzebujesz pomocy w obsłudze interaktywnej aplikacji, Gminne Biuro Spisowe w Braniewie zapewnia potrzebne wsparcie.

W dniu 16 lipca 2021r. (piątek) w godz. 11.00 – 13.00 na placu przy Braniewskim Centrum Kultury - Gminne Biuro Spisowe w Braniewie będzie pełnić dyżur w ramach Mobilnego Punktu Spisowego. Do spisu potrzebne będą nr PESEL osób wspólnie zamieszkujących.

 

spis