Konkurs "Godni Naśladowania"  organizowany jest przez Radę Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego we współpracy z wieloma partnerami.

Celem Konkursu jest upowszechnianie na poziomie regionalnym i lokalnym aktywności obywatelskiej i społecznej prowadzonej przez organizacje pozarządowe, grupy nieformalne oraz działaczy społecznych. Ponadto Konkurs promuje działania samorządów oraz przedsiębiorców, którzy podejmują i rozwijają współpracę z podmiotami obywatelskimi na rzecz dobra wspólnego.
 
Zapraszamy do zgłaszania kandydatów i kandydatki do nagrody w czterech kategoriach:
  1. Organizacja Godna Naśladowania - w ramach której nagradzane są organizacje społeczne (stowarzyszenia, fundacje, organizacje kościelne, kluby sportowe, federacje, porozumienia bez osobowości prawnej - grupy nieformalne, reprezentacje i in.) mające siedzibę na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, które moga poszczycić się osiągnięciami w swojej działalności (nagroda może zostać przyznana zarówno za całokształt działań, wieloletnią efektywną pracę, jak i konkretną inicjatywę organziacji).
  2. Pozarządowiec Godny Naśladowania - w tej kategorii laureatem mogą być osoby fizyczne wyróżniające się działalnością w organizacjach pozarządowych województwa warmińsko-mazurskiego, pobudzające aktywność osób, grup i instytucji w środowiskach lokalnych w różnych obszarach pożytku publicznego, i/lub aktywnie występujące w interesie społecznym danej wspólnoty albo grupy społecznej znajdującej się w trudniejszym położeniu.
  3. Samorząd Godny Naśladowania - tutaj mogą być zgłaszane samorządy gminne i powiatowe województwa warmińsko-mazurskiego, w tym ich jednostki organizacyjne (np. ośrodki pomocy społecznej, szkoły, instytucje kultury), mające szczególne osiągnięcia we współpracy z podmiotami sektora obywatelskiego oraz uznane przez środowisko organizacji pozarządowych danego powiatu/gminy jako przyjazne organizacjom.
  4. Przedsiębiorca Godny Naśladowania - w tej kategorii nagradzane się osoby będące właścicielami lub współwłaścicielami firm lub zarządzające firmami oraz przedsiębiorstwa, które w ramach swojej działalności podejmują współpracę z organizacjami pozarządowymi lub innymi podmiotami ekonomii społecznej (np. spółdzielniami socjalnymi), aktywnie uczestniczą w życiu społecznym oraz włączają się w przedsięwzięcia mające na celu wsparcie i rozwój lokalnych społeczności na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
Zwycięzcy otrzymają statuetki, ponadto przewidziane są wyróżnienia, nagrody finansowe i rzeczowe.
 
Aby zgłosić udział w konkursie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wraz z załącznikami przesłać w formie elektronicznej na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Zgłoszenie należy przesłać do 29 października 2021 roku.
 
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi na początku grudnia, w trakcie spotkania, którego formuła będzie uzależniona przede wszystkim od sytuacji epidemiologicznej w kraju. 
Więcej o konkursie oraz jego laureatach znajdziesz na stronie: ropwwm.org.pl
 
godni nasladowania