Dzień ten został ustalony dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miasta Braniewa w zamian za święto przypadające w dniu wolnym od pracy.