Informujemy, że w dniu

16 września 2022 r. (piątek) w godzinach 7.30 - 9.00

z powodu cyklicznych ćwiczeń przeciwpożarowych prowadzonych

na terenie budynku Urzędu Miasta Braniewa przy ul. Kościuszki 111,

urząd będzie chwilowo nieczynny w/w godzinach dla interesantów.