Szanowni Państwo, Mieszkańcy Miasta Braniewa.

Przygotowanie się do wydania tabletek z jodkiem potasu to standardowa procedura, przewidziana w przepisach prawa i stosowana na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia.

Ogólnokrajowa dystrybucja tabletek bezpośrednio do gmin, jest  przedsięwzięciem zapobiegawczym, skracającym czas otrzymania tabletek przez ludność w przypadku zdarzenia radiacyjnego.

Bardzo proszę o zapoznanie się z poniższą informacją:

1. Obecnie nie ma zagrożenia i nie występuje potrzeba zażywania tabletek jodowych.

2. Akcja wydawania tabletek jodowych zostanie uruchomiona dopiero w sytuacji realnego zagrożenia radiacyjnego.

3. O rozpoczęciu akcji jodowej informować będą:

publiczne środki masowego przekazu,

komunikaty publikowane na stronach internetowych jednostek samorządowych oraz oficjalnych stronach portali społecznościowych,

komunikaty emitowane z pomocą systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania (w tym RSO),

obwieszczenia, umieszczane na tablicach samorządowych i w innych miejscach ekspozycyjnych.

4. W przypadku sytuacji zagrożenia , do realizacji w/w przedsięwzięcia na terenie naszego miasta wyznaczonych zostało 6 punktów stacjonarnych do których , będą mogli udać się mieszkańcy po odbiór tabletek jodowych w razie wyemitowania ogłoszenia o zagrożeniu radiacyjnym po odbiór tabletek jodowych. Ponadto, w Urzędzie Miasta Braniewa uruchomiony zostanie w razie potrzeby jeden mobilny punkt dystrybucji dostarczający tabletki jodowe osobom niepełnosprawnym i niesamodzielnym - działający na zgłoszenie telefoniczne.

5.Wydanie preparatu w punktach (PWTJ), może nastąpić jedynie po decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o rozpoczęciu akcji wydawania ludności tabletek jodku potasu.

6.WYKAZ PUNKTÓW WYDAWANIA TABLETEK JODKU POTASU NA TERENIE MIASTA BRANIEWA:

Lp.

Lokalizacja Punktu Wydawania Tabletek Jodowych

Wykaz ulic

przypisanych do Punktu Wydawania Tabletek Jodowych

1.

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Senatu RP

w Braniewie
ul. PCK 4
14-500 Braniewo

Aleja Wojska Polskiego, Bażyńskiego, Brzozowa, Bursztynowa, Długa, Drozdowa, Gizewiusza, Pl. Grunwaldu Grzybowa, Jachtowa, Jaskółcza, Kajki, Kętrzyńskiego Krasickiego, Krótka, Kwiatowa, 1 – go Maja, Maratońska, Marynarska, J. Matejki, Morska, Mrągowiusza, Mrówcza, Nadbrzeżna, Nowopasłęcka, Olimpijska, PCK, Parkowa, Piaskowa, Pieniężnego, Piwna, Różana, Sądowa, Słowicza, Smutna, Spacerowa, Sportowa, Świętojańska, Świętokrzyska, Warmińska, Wileńska, Żeglarska.

2.

Braniewskie Centrum Kultury

im. Tadeusza Kopacza

w Braniewie

ul. Gdańska 16

( Kino Baszta)

Bł. Reginy Protmann, Botaniczna, Fromborska, Gdańska, Hozjusza, Katedralna, Kromera, Magazynowa, Pl. Strażacki, Pl. Wolności, Portowa, Wałowa, Wodna, Zamkowa.

3.

Szkoła Podstawowa Nr 5

im. Ziemi Braniewskiej

w Braniewie
ul. Moniuszki 22 A

14-500 Braniewo

Elbląska, Elizy Orzeszkowej, Fryderyka Chopina, Łąkowa, Moniuszki, Wł. Jagiełły, Kopernika, Zielona, Sikorskiego, 700–lecia, Dąbrowskiego, Mielczarskiego, Słoneczna.

4.

Szkoła Podstawowa Nr 6

im. Jana Pawła II

w Braniewie
ul. Konarskiego 13
14-500 Braniewo

( wejście od ul . Ogrodowej)

9 Maja, Akacjowa, Baczyńskiego, Cicha, Drewniana, Jaśminowa, Konarskiego, Kościelna, Kościuszki, Królewiecka, Lipowa, Lisia, Łącznikowa, Młynarska, Ogrodowa, Pl. Piłsudskiego, Przemysłowa, Wąska, Wiejska, Wspólna.

5.

Szkoła Podstawowa Nr 6

im. Jana Pawła II

w Braniewie
ul. Konarskiego 13
14-500 Braniewo

( wejście od ul. A. Krajowej)

Armii Krajowej, Błotna, Dworcowa, Kolejowa, Kołłątaja, Malinowa, Mokra, Olsztyńska, Reja, Rzemieślnicza, Skośna, Staszica, Szkolna, Traugutta, Żeromskiego.

6.

Przedszkole Miejskie

Nr 4 - Żłobek Miejski

w Braniewie

ul. Sucharskiego 19
14-500 Braniewo

Bema, Dembińskiego, Grota Roweckiego, Sowińskiego, Stefczyka, Sucharskiego.

7.

Urząd Miasta w Braniewie

Ul. Kościuszki 111

Mobilny punkt dystrybucji

dla osób niepełnosprawnych

i niesamodzielnych

Tel. 535 568 998

Teren całego miasta - na zgłoszenie telefoniczne osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych do 60 r.ż.

UWAGA!

1. Jeśli zostanie ogłoszona potrzeba wydawania preparatów jodowych , do wyznaczonych punktów należy zgłosić się z aktualnym dokumentem tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy).

2. Wydawanie preparatów jodowych nastąpi wyłącznie dla osób dorosłych do 60 roku życia.

3. Wydawanie preparatów będzie działaniem jednorazowym.

4. Jedna osoba może otrzymać dowolną ilość tabletek dla członków rodziny (po udokumentowaniu ilości członków rodziny poprzez złożenie oświadczenia )- druk do pobrania na dole strony lub w punkcie dystrybucji.

Jednocześnie sugeruję, aby w razie potrzeby ,tj. po ogłoszeniu uruchomienia akcji jodowej, pobierali Państwo tabletki ze wskazanych punktów dystrybucji w lokalizacjach znajdujących się jak najbliżej miejsca przebywania ,zamieszkania lub pracy. Wskazana rejonizacja jest planistyczną częścią dystrybucji preparatów jodowych na terenie miasta Braniewa.

Zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Zdrowia, preparaty jodowe będą wydawane dla mieszkańców do 60 roku życia. Dawkowanie jest uzależnione od wieku osoby przyjmującej. W żadnej placówce nie będzie podawany preparat dzieciom!!!

Poniżej przedstawiam Państwu tzw. „Grupy ryzyka” i dawkowanie tabletek jodowych w poszczególnych grupach, tj.:

  • dorośli do 60 r.ż. i dzieci powyżej 12 r.ż. - 2 tabletki

  • dzieci od 3 do 12 r.ż. - 1 tabletka

  • dzieci od 1 miesiąca życia do 3 r.ż. - 1/2 tabletki

  • noworodki do 1 miesiąca - 1/4 tabletki

  • kobiety w ciąży i karmiące piersią - 2 tabletki.

 

WARTO WIEDZIEĆ – PROFILAKTYKA JODOWA

Zażycie stosownej dawki jodku potasu powoduje nasycenie tarczycy stabilnym jodem, dzięki czemu blokowane jest wchłanianie jego radioaktywnego izotopu (jodu 131), przenoszonego w obłokach promieniotwórczych powstałych w wyniku awarii elektrowni jądrowych. W efekcie zapobiega to nowotworom tarczycy spowodowanym promieniowaniem jonizującym (jod 131 rozpada się w tarczycy emitując promieniowanie gamma). Zażycie preparatu z wyprzedzeniem nie zabezpieczy organizmu przed skutkami promieniowania, a może doprowadzić do powikłań. Podczas rutynowych wizyt czy badań lekarskich proszę zapytać swojego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o ewentualne przeciwwskazania do przyjmowania tabletek z jodkiem potasu.

Bardzo istotnym jest czas podania preparatu jodu. Tabletek nie powinno przyjmować się wcześniej niż 24 godziny przed rozpoczęciem ekspozycji i nie później niż 2 godziny po rozpoczęciu ekspozycji.

Przydatne linki:

1. Broszura informacyjna MSWiA na temat profilaktyki jodowej

Profilaktyka jodowa dodatkowe informacje Państwowa Agencja Atomistyki i Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej prowadzą stały monitoring poziomu promieniowania w atmosferze. Wyniki monitoringu oraz komunikaty dostępne są na stronie internetowej www.gov.pl/web/paa. Więcej o zaleceniach i przeciwwskazaniach stosowania jodku potasu rejestry medyczne.ezdrowie.gov.pl Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane oraz w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, skontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą! W przypadku awarii elektrowni jądrowej  i uwolnienia do atmosfery radioaktywnego jodu konieczne jest podanie osobom, przebywającym na zagrożonym terenie tabletki zawierającej wysokie stężenie stabilnego jodu. Przyjęcie tabletki nasyca tarczycę stabilnym jodem blokując wchłanianie przez nią radioaktywnego jodu i zapobiegając jego gromadzeniu. Aby zapewnić odpowiednią ochronę, lek należy przyjąć doustnie niezwłocznie po otrzymaniu komunikatu od właściwych służb o wystąpieniu skażenia radiacyjnego ( najlepiej w ciągu 2 godzin) Przyjęcie tabletek w ciągu 8 godz. od ekspozycji na działanie promieniowania nadal pozostaje korzystne. Dawkowanie tabletek ze stabilnym jodem zależy od wieku. Stosowanie dawki większej lub mniejszej od zalecanej może zagrozić zdrowiu. Dorośli do 60 roku życia i dzieci powyżej 12 roku życia  2 tabletki co odpowiada 100 mg jodu. dzieci od 3 do 12 roku życia 1 tabletka (50 mg jodu) dzieci od 1 miesiąca do 3 roku życia 1/2 tabletki ( 25 mg) noworodek 1/4 tabletki  ( 12,5 mg) kobiety w ciąży i karmiące piersią 2 tabletki (100 mg)

Wskazówki dotyczące przyjmowania tabletek ze stabilnym jodem Aby uzyskać odpowiednią dawkę dla niemowląt i małych dzieci, należy przełamać tabletkę wzdłuż linii podziału i podać dziecku wskazaną część tabletki. Tabletki można rozgryzać lub połykać w całości. Dla dzieci karmionych piersią można rozkruszyć tabletki i rozpuścić je w wodzie, syropie lub innym płynie. Kiedy nie przyjmować leku? Jeśli masz uczulenie na jodek potasu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku, jeśli masz nadczynność tarczycy, jeśli masz zaburzenie naczyń krwionośnych ( zapalenie naczyń z hipokomplementemią) jeśli masz choroby autoimmunologiczne połączone ze świądem i pęcherzami na skórze ( opryszczkowe zapalenie skóry Duhringa) Ostrzeżenia i środki ostrożności Uważaj, jeśli stosujesz lub stosowałeś w przeszłości leczenie chorób tarczycy, występuje u Ciebie nieleczona autonomia tarczycy, występuje u Ciebie zaburzenie czynności nerek i stosujesz leczenie z tym związane, jesteś odwodniony, przyjmujesz leki hamujące czynność tarczycy, leki moczopędne oszczędzające potas a także captoprill, enalaprill lub chinidynę. Pamiętaj! Zwróć się o poradę  do lekarza przed podjęciem leku w przypadku wystąpienia złośliwego nowotworu tarczycy lub takiego podejrzenia  w przypadku zwęźenia dróg oddechowych ( powodującego trudności w oddychaniu) po przyjęciu leku z noworodkiem w celu skontrolowania czynności tarczycy

2. Ulotka informacyjną producenta na temat preparatu Ulotka producenta

3. Aktualna mapa zagrożeń Państwowej Agencji Atomistykihttps://monitoring.paa.gov.pl/maps-portal/

 
Do pobrania:

1.PDF - Oświadczenie w celu pobrania tabletek jodku potasu dla wielu osób