APEL
Burmistrza Miasta Braniewa
oraz
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie


Szanowni Państwo! Drodzy Mieszkańcy Miasta Braniewa!


  Zbliżający się okres zimowy to czas niskich temperatur, odczuwalnego chłodu ,zwiększonych opadów
atmosferycznych i często utrudnień komunikacyjnych, które mogą stwarzać poważne zagrożenie dla ludzkiego zdrowia, a nawet życia.
Wzorem lat ubiegłych, kierujemy do Państwa Apel o zwrócenie uwagi na osoby potrzebujące wsparcia oraz przekazywanie nam informacji o osobach bezdomnych, samotnych, starszych, niepełnosprawnych i innych, które wymagają opieki w okresie zimowym, a w szczególności o:


 zgłaszanie wszelkich przejawów występowania określonych zagrożeń życia i zdrowia,
 zgłaszanie przypadków osób bezdomnych, które w okresie zimowym są pozbawione egzystencji
w warunkach mieszkaniowych (osoby zajmujące nieogrzewane pomieszczenia gospodarcze, strychy,
piwnice, garaże, altanki, sutereny, opuszczone obiekty magazynowe i inne pomieszczenia niemiesz-
kalne),
 informowanie nas o osobach starszych, samotnych, niepełnosprawnych, które wymagają wsparcia
środowiskowego,
 osobiste udzielanie pomocy osobom samotnym, starszym, niepełnosprawnym oraz bezdomnym
w miarę posiadanych możliwości własnych przy zachowaniu niezbędnych rygorów sanitarnych.
W tym szczególnym okresie, nikt nie powinien pozostawać sam.


ŚCISŁA WSPÓŁPRACA Z PAŃSTWEM , MOŻE MIEĆ DECYDUJĄCE ZNACZENIE DLA WIELU OSÓB W CHWILACH ZAGROŻENIA.


Informacje, prosimy kierować do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie, ul. Rzemieślnicza 1,
osobiście w godzinach pracy MOPS ( poniedziałek-piątek: w godz. 7.00-15.00) oraz telefonicznie pod nr tel.:
55 506 53 30, 55 506 53 44 do 48 lub na telefon alarmowy 112


Jednocześnie informujemy, iż w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Warmińsko-
Mazurskiego od dnia 1 listopada 2022 r., działa bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób bezdomnych.
bezpłatna infolinia 800 165 320


Pod w/w numerem, osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje na temat schronisk, noclegowisk
i ogrzewalni na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.


W załączeniu : Wykaz instytucji i organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta
Braniewa na rzecz osób bezdomnych : Apel zima 2022/2023

informacja