pgr logotypFE POPC poziom pl 1 rgb

Szanowni Mieszkańcy Miasta Braniewa,

uprzejmie informujemy, że do naszych placówek oświatowych i Centrum Usług Wspólnych dostarczony został sprzęt komputerowy przeznaczony dla dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w Mieście Braniewo, w ramach Programu Operacyjnego Polska cyfrowa na lata 2014-2020 „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Termin wydawania sprzętu: od 27 lutego 2023 roku do 10 marca 2023 roku


Wydanie sprzętu nastąpi w następujących placówkach:

• Szkoła Podstawowa Sportowa nr 6 im. Jana Pawła II z Oddziałami Przedszkolnymi,
• Szkoła Podstawowa nr 3 im. Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
• Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Ziemi Braniewskiej,
• Centrum Usług Wspólnych.

Dostawa objęła łącznie 497 jednostek z podziałem:
- 89 komputerów stacjonarnych,
- 389 laptopów,
- 19 tabletów,

W trakcie rozstrzygnięcia przetargu na dostawę sprzętu pozostały wygenerowane oszczędności za które mogliśmy zakupić dodatkowy sprzęt komputerowy dla osób znajdujących się na liście rezerwowej oraz słuchawki dla każdego uczestnika projektu. Doposażony w słuchawki sprzęt komputerowy trafi do odbiorców.

Łączna kwota realizacji programu: 1 104 012,33 zł

W sprawie terminu i miejsca odbioru sprzętu komputerowego, pracownicy Szkół oraz Centrum Usług Wspólnych w Braniewie skontaktują się (telefonicznie i poprzez dziennik elektroniczny) ze wszystkimi osobami, które złożyły wniosek i został on pozytywnie rozpatrzony.

UWAGA❗
1. Sprzęt komputerowy będzie wydany osobie, która składała oświadczenie umożliwiające udział w projekcie.
2. Dziecko, które od momentu złożenia przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczenia do dnia wydania sprzętu uzyskało pełnoletność, jest zobowiązane podpisać umowę we własnym imieniu i odebrać sprzęt osobiście.

poslkilad