Szanowni Państwo, 

Zapraszamy do udziału w projekcie  „Trenuj jak żołnierz”, który będzie realizowany w 9 Braniewskiej Brygadzie Kawalerii Pancernej. Z wojskiem i jednostką wojskowa będzie można zapoznać się już w maju.

Projekt „Trenuj jak żołnierz” to ciekawa propozycja dla każdego, kto ukończył 18 lat i ma obywatelstwo polskie. Jest rozwinięciem popularnego projektu „Trenuj z wojskiem”. Najnowsza propozycja MON zachowuje swój unikatowy charakter, szkolenia są bezpłatne, otwarte i nastawione na dobre doświadczenia. Celem projektu jest szerokie przeszkolenie uczestników oraz budowanie potencjału rezerw Wojska Polskiego.

„Trenuj jak żołnierz” umożliwia ochotnikom zgłoszenie się na 16-dniowe szkolenie wojskowe, które będzie prowadzone w uelastycznionej – dwuetapowej formule. Pierwszy z nich to 2-dniowe poznanie jednostki i wojska, drugi to 14-dniowe szkolenie w czasie wakacji – w trakcie całego cyklu uczestnik nauczy się podstawowych umiejętności wojskowych m.in. posługiwania się bronią i strzelania, taktyki, terenoznawstwa, przetrwania w trudnych warunkach, walki wręcz, łączności i podstaw musztry.

Pierwszy etap który pozwoli zapoznać się z wojskiem i jednostką, w 9 Braniewskiej Brygadzie Kawalerii Pancernej zostanie przeprowadzony 13-14 maja, zaś szkolenie właściwe będzie prowadzone między 6-19 sierpnia..

W trakcie trwania szkolenia zapewniamy: wyżywienie, zakwaterowanie, wyposażenie i ubezpieczenie. Dodatkowo każdemu szkolącemu przysługuje wynagrodzenie jako szeregowemu żołnierzowi rezerwy. Szkolenie kończy się złożeniem przysięgi wojskowej i wejściem do pasywnej rezerwy Wojska Polskiego.

Zapisy prowadzone są za pośrednictwem elektronicznego systemu naboru pod adresem: https://trenujjakzolnierz.wp.mil.pl.

Już 13-14 maja w 9 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Braniewie rusza I etap projektu „Trenuj jak żołnierz”. Projekt skierowany do środowiska cywilnego jest ciekawą propozycją dla każdego, kto ukończył 18 lat i ma polskie obywatelstwo.

„Trenuj jak żołnierz” stanowi rozwinięcie znanego już projektu „Trenuj z wojskiem”, a jego celem jest szerokie przeszkolenie uczestników oraz budowanie potencjału rezerw Wojska Polskiego.

Zapisy na stronie: www.trenujjakzolnierz.wp.mil.pl


Więcej informacji: „Trenuj jak żołnierz” - najnowszy projekt szkoleń dla ochotników - Ministerstwo Obrony Narodowej - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Cały czas można się również zgłaszać bezpośrednio do jednostki wojskowej prowadzącej szkolenie (osobiście, telefonicznie, drogą mailową).

Zapraszamy!

 1w

2w

3w