KONSULTACJE NOWEJ STRATEGII ROZWOJU

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany” rozpoczęło prace zmierzające do opracowania Rybackiej Lokalnej Strategii Rozwoju
na lata 2023-2027.

Wszystkich mieszkańców naszego obszaru zachęcamy do aktywnego udziału
w pracach nad dokumentami poprzez udział w spotkaniach, indywidualnych konsultacjach oraz badaniach ankietowych.

Terminy najbliższych spotkań:

  • 6 czerwca 2023 r. (wtorek)   godz. 11:00

Urząd Miasta i Gminy we Fromborku ul. Młynarska 5a
we Fromborku

  • 7 czerwca 2023 r. (środa) godz. 11:00          

Stowarzyszenie LGR „Zalew Wiślany” ul. Portowa 3 w Braniewie

 

lgr