Szanowni Państwo!

       Uprzejmie informuję, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2632) podpisał zarządzenia:

1) nr 172 z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego

(2. stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) nr 173 z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP

(3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3) nr 174 z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego

(2. stopień BRAVO) wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Zarządzenia obowiązują od dnia 1 czerwca 2023 roku, od godz. 00:00, do dnia 31 sierpnia 2023 roku do godz. 23:59.

Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. CHARLIE–CRP jest trzecim z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych.

Jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu.

Stopień alarmowy BRAVO (drugi w czterostopniowej skali) wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Oznacza to, że służby mają informację o potencjalnym zagrożeniu, a w związku z tym administracja publiczna jest zobowiązana do zachowania szczególnej czujności.

                                                                                                         Burmistrz Miasta Braniewa                                                    

                                                                                                               /-/ Tomasz Sielicki

rcb