Burmistrz Miasta Braniewa  informuje, iż  w dniu: 1 sierpnia 2017 roku, o godzinie 17:00, oraz w dniu 1 września 2017 r, o godz. 12.00

,na terenie Miasta Braniewa zostanie przeprowadzony trening Wojewódzkiego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania.

Podczas treningu ,uruchomione  zostaną syreny alarmowe ,które włączone zostaną na czas 3 minut , nadając   sygnał  akustyczny  -  dźwięk ciągły ( odwołanie alarmu).

Informację przekazuję  w oparciu  zarządzenie  nr 26/13 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie  przeprowadzania treningów Wojewódzkiego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania.