Postępują prace przy budowie mostu na rzece Pasłęce  w ciągu ulic PCK i Przemysłowej. Aktualnie  trwają przygotowania do położenia pierwszej warstwy asfaltowej na konstrukcji. Burmistrz Monika Trzcińska odwiedziła teren budowy,  miała okazję zwiedzić obiekt w towarzystwie kierownika prac, który opowiedział o stanie zaawansowania inwestycji.

20622189 1926866217553565 6605143059915371717 n

Trwają prace remontowe budynku przedszkola NR 1 przy ul. Wiejskiej 11 w Braniewie mające na celu dostosowanie obiektu do obecnie obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej. W zakresie prac znajdzie się m. in.: wymiana palnych okładzin ścian i podłóg na ognioodporne oraz stolarki drzwiowej w obszarze  dróg ewakuacyjnych, montaż nowych hydrantów, montaż okna oddymiającego w dachu, instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Remont zaplanowano tak by przeprowadzić   prace w sezonie wakacyjnym.

20604687 1928098620763658 1852974648495270669 n

 

Remont zaplecza sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3.

20621962 1928098627430324 5384104869691254108 n 

 

We współpracy z Prezesem ROD Katarzynki zrealizowano prace poprawiające stan dróg gruntowych  w obrębie  ogrodów działkowych i ul. Łąkowej.  Przedłużające się kaprysy pogody uniemożliwiały wjazd maszynie równającej nawierzchnię wspomnianych dróg. Po kilku dniach sprzyjającej aury oczekiwane prace zostały wykonane.  Zadaniem objęto też drogę gruntową będącą przedłużeniem Ul. Wspólnej  prowadzącą do ogrodów działkowych na polderach. Uporządkowano także drogę prowadzącą  do Podgórza.

20525219 1925638141009706 6071528602194413013 n 1

Rozpoczęto prace budowy sieci kanalizacji burzowej na ul. Kwiatowej, potrwają one przez cały sezon letni. Inwestycja pozwoli na skuteczne odprowadzenie wód deszczowych z obszaru ulicy poprzez instalacje systemu rur, studzienek oraz seperatora i osadnika. Finałem inwestycji będzie odtworzenie nawierzchni asfaltowej i z płyt drogowych. 

20597314 1926866020886918 2376731753677021341 n

Dzięki współpracy ze wspólnotami przeprowadzono istotne prace modernizujące odprowadzenie wód deszczowych z obszaru kamienic przy ul. PCK i Grzybowej. Teren ten pozbawiony był instalacji burzowej skutkiem czego mieszkańcy borykali się z wieloma utrudnieniami. W wyniku porozumienia stron ustalono zakres prac budowy odcinka sieci burzowej. Powinno to w znacznym stopniu poprawić sytuację.

W obrębie budynków położonych na rogu ulic Wileńskiej i Elbląskiej  wykonano  od lat oczekiwany odcinek sieci burzowej. Wykonane prace mają poprawić skuteczność odprowadzenia wód deszczowych z terenu posesji.

 

Rozpoczęła  się budowa  placu zabaw żłobka miejskiego przy ul. Sucharskiego. Na placu oprócz estetycznych i bezpiecznych zabawek docelowo zainstalowane zostaną bezpieczne nawierzchnie, pawilon gospodarczy, nowe elementy małej architektury i panelowe ogrodzenie. Do końca roku planowany jest jeszcze remont  holi w placówce żłobka.

 

20638499 1928098630763657 7091031015302399696 n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W miesiącu Sierpniu planowane są prace poprawy nawierzchni przy ul. Ogrodowej  w obszarze wjazdu do Szkoły Podstawowej  Nr 6. Prace obejmą wyrównanie powierzchni oraz jej utwardzenie.  Istotne jest aby prace te wykonać w okresie wakacyjnym i zdążyć przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Zaplanowany został remont nawierzchni drogi pomiędzy ul. Moniuszki a kładką nad torami prowadzącą na osiedle wojskowe– na działce nr 58/1 obr.7 w Braniewie. Zniszczona nawierzchnia znacznie utrudnia dojazd do szkół, firm i od niedawna zlokalizowanych tam budynków mieszkalnych. Z pracami modernizującymi tą drogę czekano do zakończenia ostatecznych prac przy budowie powstającego tam osiedla. 

 

Został złożony wniosek do RPO Warmia i Mazury 2014-2020 w ramach poddziałania 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe.Wniosek o unijne dofinansowanie dla projektu pn.: „Nowe życie wieży bramnej zamku biskupiego w Braniewie“ Projekt przeszedł ocenę formalną i jest w trakcie oceny merytorycznej z przewidywanym terminem rozstrzygnięcia konkursu do końca br.  Projekt obejmuje remont wieży bramnej zamku biskupiego z adaptacją na funkcję punktu informacji turystycznej wraz z tarasem widokowym oraz zagospodarowaniem terenu wokół wieży. Zakres projektu obejmuje także prace remontowe murów obronnych przy ul. Kromera. Łączna wartość projektu to 3,5 mln. zł, z czego wnioskowana kwota to 3 mln zł.

 

 

IMG 20170810 094103

 Zapaszmy do odwiedzenia fanpejdżu @BurmistrzMonikaTrzcinska oraz @UMBraniewa