Od godziny 10:00 dnia dzisiejszego na terenie: MIASTA BRANIEWA, GMINY BRANIEWOMIASTA i GMINY FROMBORK zgodnie z zarządzeniem Starosty Braniewskiego obowiązuje pogotowie przeciwpowodziowe.

Stan rzeki Pasłęki na terenie miasta przekroczył stan alarmowy o 16 cm. W związku z niekorzystnymi prognozami meteorologicznymi i hydrologicznymi stan ten może ulec podwyższeniu. Mogą wystąpić potopienia i podniesienie się tanów wody gruntowej. Wobec tego prosimy mieszkańców o zabezpieczenie w piwnicach i ogrodach swojego mienia, nie spacerowanie bez potrzeby w okolicach rzeki i cieków wodnych. Osoby starsze o nie wychodzenie z domów a kierowców o nie parkowanie pojazdów pod drzewami.

W przypadku zauważenia zagrożenia prosimy kontaktować się z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie tel. 998 lub 556205500.