Zarządzenie Nr 287 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30.10.2017r. w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego

zarzadzenie wojewody1