W  dniu 28 listopada 2017r , z inicjatywy Pani Moniki Trzcińskiej - Burmistrza Miasta Braniewa w sali konferencyjnej Urzędu Miasta, przy ul. Kościuszki 111 w Braniewie, odbyło się spotkanie, dotyczące  problemów jakie w ostatnich latach i  miesiącach, przysparza naszemu miastu rzeka Pasłęka w okresie długotrwale lub intensywnie padających deszczy oraz  zimowo-wiosennego wzmożonego spływu wód roztopowych.

W spotkaniu uczestniczyli  zaproszeni przedstawiciele Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Koncernu  Energetycznego  Energa –Wytwarzanie  S.A. ( jednostka zarządzająca Elektrowniami Wodnymi  ,w Pierzchałach i Braniewie), Starosta Braniewski Pan Leszek Dziąg, kierownicy jednostek odpowiedzialnych  za utrzymanie  instalacji burzowej, cieków wodnych i melioracji, kierownicy wydziałów  UM w Braniewie, przedstawiciele służb reagujących na stany zagrożenia powodziowego oraz  zaproszeni przedstawiciele gospodarstw rolnych i ogrodów działkowych, ponoszący dotkliwe straty w mieniu z powodu wysokiej wody.

Głównym celem spotkania było, wypracowanie wspólnego stanowiska  do działania, służącego  zwiększeniu bezpieczeństwa  powodziowego dla terenów miejskich, mienia mieszkańców  oraz eliminacji innych zagrożeń jakie stwarza rzeka Pasłęka wraz z dopływami w  okresach  często występujących wysokich stanów i zmieniających się szybko warunków atmosferycznych.

Wszystkie osoby będące uczestnikami spotkania, wyraziły jednoznaczne opinie  co do potrzeby wykonania prac oczyszczających i odmulających koryto rzeki oraz wyraziły swoje poparcie dla  zmiany i aktualizacji Instrukcji Gospodarki Wodnej  w oparciu o którą prowadzi działalność  Elektrownia Wodna w Pierzchałach.

24208901 1887042057991951 451829588 o

 

24209094 1887042071325283 265429537 o

24321823 1887042041325286 1779552752 o