Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii dot. stwierdzenia larw włośni w mięsie dzików na terenie powiatu braniewskiego  w 2017 roku 

1

2