6 lutego 2018r. w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie, podpisano umowę o dofinansowanie „Budowy skateparku w Braniewie” w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Kwota dofinansowania wynosi 185 112,00 zł.

 

skatepark1a


Projekt zakłada budowę skateparku o ogólnej powierzchni 1272 m2 w Braniewie, przy ul. Łąkowej, na działkach nr 13/2, 13/3, 10/24 w sąsiedztwie istniejących obiektów sportowych oraz z uwzględnieniem planowanych w przyszłości innych obiektów sportowych (lodowisko). Na terenie skateparku zaplanowano przeszkody, których wybór i rozmieszczenie ustalono z docelowymi użytkownikami (konsultacje społeczne). Urządzenia rozmieszczono z zachowaniem stref bezpieczeństwa. Cały teren będzie oświetlony energooszczędnym oświetleniem LED oraz odwodniony. Wokół obiektu rozmieszczono elementy małej architektury takie jak ławki, śmietniki, tablica z regulaminem.

skatepark270


Realizacja tej inwestycji jest odpowiedzią na wieloletnie zabiegania grupy użytkowników i wnioski młodzieży o wybudowaniu tego typu obiektu. Celem projektu jest zapewnienie tej grupie społecznej miejsca do uprawiania sportu i spędzania czasu a także zachęcanie i propagowanie tych dyscyplin wśród młodzieży i mieszkańców.
W najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie prac budowlanych i nadzór inwestorski. 

Planowane uroczyste oddanie do użytku we wrześniu 2018 roku.

skatepark5

 

 

  logoartskatepark1