Do 31 marca 2018 r. trwa nabór wniosków do V edycji konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego im. prof. Janiny Wengris.

Celem konkursu jest wspieranie postaw proekologicznych oraz propagowanie działań i rozwiązań przyczyniających się do ochrony środowiska naturalnego oraz zmniejszenia jego zagrożenia.

Konkurs o nagrodę im. prof. Janiny Wengris organizowany jest corocznie, począwszy od roku 2014. Udział w nim, tak jak w latach poprzednich, mogą wziąć osoby lub zespoły osób, których działalność przyczyniła się do kształtowania postaw ekologicznych na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.

Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać koła i oddziały stowarzyszeń naukowo-technicznych, przedsiębiorstwa, instytucje i organizacje społeczne, których obszar obejmuje teren województwa warmińsko-mazurskiego, jak również osoby fizyczne.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn.

Więcej informacji na stronie : http://olsztyn.rdos.gov.pl/konkurs-o-nagrode-im-prof-janiny-wengris-4