Procedura badania satysfakcji Klienta Urzędu

Na podstawie zarządzenia nr 168/2016 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Braniewa „Ankiety satysfakcji Klienta” (zmiana: zarządzenie nr 21/2020 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 28 stycznia 2020 roku) w terminie od dnia 15.09.2020 r. do dnia 30.11.2020 r. zostanie przeprowadzone badanie satysfakcji Klienta Urzędu Miasta Braniewa poprzez wypełnienie anonimowej „Ankiety badania satysfakcji Klienta”. Wzór ankiety stanowił załącznik do ww. zarządzenia.

Cel badań

Badania mają na celu określenie poziomu satysfakcji klientów Urzędu. Ocena dotyczy samej obsługi przez pracownika, sposobu załatwienia sprawy, jak również organizacji Urzędu i funkcjonowania strony internetowej.

Próba i przebieg badania

Ankietę dotyczącą badania satysfakcji klienta Urzędu Miasta Braniewa wypełniają wszyscy klienci, którzy zgodzą się wziąć udział w badaniu. Formularze ankiety udostępnione będą w formie papierowej w Sekretariacie Urzędu Miasta Braniewa oraz we wszystkich wydziałach, a także na stronie internetowej: bip.braniewo.pl, www.braniewo.pl.

Metoda badawcza

Badanie zostanie przeprowadzone w formie ankiety z 13 pytaniami. 12 pytań zamkniętych oraz jedno pytanie otwarte na ewentualne sugestie.

Ankiety będą zbierane w sposób ciągły. Raz w roku przeprowadzona zostanie ich analiza i sporządzone zostanie sprawozdanie. Uzyskane informacje prezentowane będą na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Braniewa.

Wypełnione ankiety proszę wrzucać od dnia 15.09.2020 r. do dnia 30.11.2020 r. do wyznaczonej skrzynki znajdującej się przy drzwiach do sekretariatu Urzędu Miasta Braniewa, pok.16, ul. Kościuszki 111, 14-500 Braniewo.

Burmistrz Miasta Braniewa

/-/ Tomasz Sielicki

WAŻNE!!

Wybór anonimowych ankiet, jako narzędzia do przeprowadzenia badania, powinien sprzyjać uzyskaniu szczerych odpowiedzi i opinii. Tylko szczere odpowiedzi pozwolą do opracowania sposobów podwyższenia jakości usług świadczonych przez Urząd i w konsekwencji zwiększenie zadowolenia wszystkich, którzy z nich korzystają.

Ankieta

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt. "Fundusze Europejskie na rozwój firmy". Szczegóły poniżej.

Agenda

Formularz zgłoszeniowy

z

W tym roku połączyliśmy dwa wydarzenia – otwarcie Wieży Bramnej Zamku Biskupiego oraz coroczne świętowanie w ramach Niedzieli Miasta Cittaslow. Serdecznie zapraszamy - zaplanowaliśmy wiele atrakcji!

Regulamin

0001

Punkt Informacji Turystycznej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Braniewie zaprasza miłośników fotografii i nie tylko do udziału w XI edycji konkursu fotograficznego "Piękno Ziemi Braniewskiej".

Główne cele konkursu to: zachęcenie do poznania uroków Ziemi Braniewskiej, promocja walorów krajobrazowych i architektonicznych Powiatu Braniewskiego.

Czekają atrakcyjne nagrody!!!

Termin i miejsce dostarczania prac to: 30 września 2020 r.   – Informacja Turystyczna w Braniewie, ul. Katedralna 7.

Patronat medialny: Nowiny Północy, Portal Braniewo.

Regulamin: http://www.it.braniewo.pl/files/Regulamin-2020.pdf

Konkurs

Miejska Biblioteka Publiczna w Braniewie serdecznie zaprasza w sobotę 12 września na  "Spacer po Braniewie"

Wspólnie z przewodnikami PTTK Ziemi Elbląskiej Heleną i Czesławem Kozłowskimi poznamy kolejne zakątki naszego miasta. 

Start: plac przed biblioteką, godz. 14.00. Tematem będą braniewskie obwarowania miejskie.

Wrześniowy Spacer po Braniewie odbędzie się w ramach 28. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem przewodnim „Moja droga”.

W trakcie wydarzenia prosimy o zachowanie dystansu społecznego.

spacer