Burmistrz Miasta Braniewa informuje że w dniach:

03.08.2020 r.

04.08.2020 r.

06.08.2020 r.

17.08.2020 r.

18.08.2020 r.

20.08.2020 r.

odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Szanowni Państwo,

z przyjemnością pragniemy poinformować, że Miasto Braniewo jest objęte rządowym Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa (POPC). Założeniem tego programu jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów rozwoju kraju i likwidacja tzw. “białych plam NGA”, czyli obszarów, w których nie ma dostępu do bardzo szybkiego Internetu.

W 2017 roku NEXERA - jeden z największych uczestników POPC - wygrała konkurs na budowę sieci w trzynastu obszarach środkowej i północno-wschodniej Polski, w tym również w Państwa regionie. Obecnie na terenie Państwa gminy NEXERA rozpoczyna budowę dostępowej sieci światłowodowej o wysokiej przepustowości (min. 100 Mb/s) i będzie jej hurtowym operatorem. Cała sieć NEXERA obejmie swoim zasięgiem ponad 530 000 gospodarstw domowych, w tym ponad 311 000 gospodarstw domowych w “białych plamach NGA” oraz ponad 2 900 szkół znajdzie się w zasięgu sieci dzięki dofinansowaniu w ramach POPC, dając możliwość dostępu do szybkiego Internetu, usług telekomunikacyjnych oraz telewizji cyfrowej.

Prace w ramach programu POPC składają się z dwóch etapów. W pierwszym etapie podłączone zostały w ramach OSE (Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej) szkoły oraz palcówki oświatowe. W kolejnym etapie prac, w oparciu o urządzenia zainstalowane w obrębie szkół możemy zbudować sieć światłowodową w miejscowościach:Braniewo oraz Bobrowiec.

Po wybudowaniu sieci znaczna część mieszkańców tych miejscowości znajdzie się w zasięgu sieci światłowodowej i będzie mogła korzystać z szybkiego internetu oraz innych usług teleinformatycznych i telewizyjnych najwyższej jakości.

Wykonanie zadań projektowych oraz nadzór nad budową sieci światłowodowej, w ramach realizowanego przez NEXERA Sp. z o.o. przedsięwzięcia zostało powierzone Iris Telecommunication Poland Sp. z o.o. Pracownicy Iris Telecommunication Poland Sp. z o.o. w związku z zaawansowanymi pracami projektowymi rozpoczną w najbliższym czasie uzgodnienia dotyczące przebiegu światłowodu. Uzgodnienia te prowadzone będą z właścicielami działek gdzie planowane jest usytuowanie infrastruktury telekomunikacyjnej.

Zachęcamy również do zapoznania się z informacjami dotyczącymi projektu na stronie www.NEXERA.pl , oraz do kontaktu z pracownikami Iris Telecommunication Poland Sp. z o.o., którzy udzielą Państwu wyczerpujących informacji dotyczących realizowanego projektu.

PISMO_INFORMACYJNE_DO_GMINY.pdf

List_informacyjny.pdf

1.2 PLAKAT INFORMACYJNY1

W imieniu organizatorów zapraszamy młodzież w wieku od 15 do 24 lat na II edycję Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika”
Celem konkursu jest promowanie bezpiecznych zachowań związanych z pracą na terenie gospodarstwa rolnego.

Szczegółowe informacje na temat konkursu, w tym jego regulamin oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są pod adresem:
https://www.krus.gov.pl/konkursy/konkursy-i-patronaty/moja-wizja-zero/

Plakat Vision Zero1

W dniu 09 lipca 2020 r. oficjalnie otwarto odcinek wyremontowanej drogi wojewódzkiej Nr 507 Braniewo - Pieniężno, wykonanej  w ramach projektu pt. " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 Braniewo - Pieniężno na odcinku Braniewo - Wola Lipowska". 

Odcinek trasy nr 507 Braniewo - Wola Lipowska wraz z ulicą Kościuszki w Braniewie to łącznie ok. 14,5 km. przebudowanej drogi. Remont drogi trwał prawie 2 lata, a całkowita wartość projektu wyniosła ponad 65 mln zł. z czego 85% sfinansowano ze środków europejskich. 5 % to środki z budżetu państwa, a resztę zapłaciły samorządy: gmina Braniewo i miasto Braniewo.

Obecnie ulica upiększana jest nasadzeniami. Wkrótce pojawią się ławki i kosze na śmieci.

kosciuszki1

kosciuszki2

W związku z organizacją II tury wyborów prezydenckich, Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796) podpisał Zarządzenie nr 94 z dnia 9 lipca 2020 roku w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego (II stopień BRAVO-CRP – na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej).

Stopień obowiązuje od dnia 10 lipca 2020 roku od godz. 00.01 do dnia 13 lipca 2020 roku do godz. 23.59.