Zapraszamy na pierwszą w tym roku akcję zbiórki krwi organizowaną przez Klub HDK PCK przy Placówce Straży Granicznej. Akcja krwiodawstwa odbędzie się w dniu 26 stycznia 2016 roku w Placówce Straży Granicznej w Kolejowym Przejściu Granicznym na ul. Błotnej 3  w godzinach 8.00-11.00.

Burmistrz Braniewa Monika Trzcińska serdecznie zaprasza na miłe i aktywne spędzenie wolnego czasu w czasie ferii zimowych.

Burmistrz Miasta Braniewa informuje, iż w dniach 19-26 lutego 2016 r, w siedzibie Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Braniewie przy ul. Moniuszki 13 (szpital powiatowy), przeprowadzona zostanie Kwalifikacja wojskowa dla osób zamieszkałych na terenie Miasta Braniewa.

BURMISTRZ MIASTA BRANIEWA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Braniewie, przy ul. 700 Lecia w obrębie nr 6, pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, oznaczoną numerem ewidencyjnym 418/2 o powierzchni 1732m2 .

Urząd Stanu Cywilnego w Braniewie informuje, że na terenie miasta i gminy Braniewo w miesiącu grudniu 2015 roku zarejestrowano następujące zdarzenia: