KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2023


  Informuję, iż w okresie od dnia 29 maja 2023 r. do dnia 6 czerwca 2023 r. w budynku Centrum Edukacji Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Braniewie przy ul. Morskiej 7, przeprowadzona zostanie Kwalifikacja Wojskowa dla osób zamieszkałych na terenie Miasta Braniewa na pobyt stały lub czasowy trwający powyżej 3 miesięcy.

Obowiązek stawienia się, obejmuje:
1. Mężczyzn urodzonych w 2004 r.
2. Mężczyzn urodzonych w latach 1999-2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do
czynnej służby wojskowej.
3. Osoby, które w latach 2021-2022:
a)  zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, za czasowo niezdolne do czynnej służby
wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem
kwalifikacji wojskowej;
b)  zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby
wojskowej, ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniem
kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64
ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia
kwalifikacji wojskowej.
4. Kobiety urodzone w latach 1999-2004 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej
oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub
akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których
mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r.
o obronie Ojczyzny.
5. Osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeśli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę o kontakt z Panem Markiem Wynimko –Podinspektorem ds. obronnych i Obrony Cywilnej Urzędu Miasta w Braniewie, ul. Kościuszki 111 (pok. nr 21, I piętro), w godzinach pracy Urzędu lub telefonicznie pod nr 556440105 (kom. 535 568 998).

BURMISTRZ MIASTA BRANIEWA
/-/Tomasz Sielicki

komunikat19042023.docx

 

informacja

Szanowni Państwo,

startuje trzecia edycja akcji "TRENUJ Z WOJSKIEM", która odbędzie się z udziałem 9BBKPanc. To kontynuacja otwartego programu szkoleń wojskowych organizowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej i Wojsko Polskie. Szkolenia odbywają się w soboty, trwają 8 godzin, mają bardzo przystępną formułę, są bezpłatne i są prowadzone przez wojskowych instruktorów. Podczas szkoleń uczestnicy poznają podstawowe umiejętności wojskowe i obronne.

Wystarczą  chęci i wiek 15-65 lat, a my zadbamy o resztę. W 9BBKPanc. proponujemy dwa terminy szkolenia: 15.04.2023 r. i 24.06.2023 r. Na szkolenie można się zapisać najlepiej wysyłając swoje dane (imię, nazwisko, wiek oraz termin szkolenia 15.04 lub 24.06) na podane poniżej adresy mailowe:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prosimy też o zapoznanie się z regulaminem akcji oraz pobranie, wydrukowanie, podpisanie i dostarczenie na ćwiczenia załączników: oświadczenie uczestnika, zgoda rodzica/opiekuna, RODO. Załączniki dostępne są na stronie 9BBKPanc. w artykule https://www.wojsko-polskie.pl/9bkpanc/articles/aktualnosci-w/w-9-brygadzie/

Więcej informacji o akcji: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/trenuj-z-wojskiem-wiosna-lato

 

REGULAMIN KAMPANII „TRENUJ Z WOJSKIEM WIOSNA-LATO”

1 kwietnia – 22 lipca 2023 r.


Celem kampanii „Trenuj z wojskiem wiosna-lato” (zwanej dalej kampanią) jest zdobycie podstawowych umiejętności obronnych i wojskowych oraz promocja Wojska Polskiego i służby wojskowej. Głównym sposobem jej realizacji jest organizacja zajęć o charakterze obronnym i okołowojskowym. Koordynatorem projektu jest Ministerstwo Obrony Narodowej. Organizatorem szkoleń – jednostki wojskowe.
Postanowienia szczegółowe:
1. Uczestnikiem zajęć prowadzonych w ramach kampanii może być osoba w wieku 15-65 lat (osoba poniżej 18 lat – za pisemną zgodą rodzica/opiekuna – Zał.), posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie i nie będąca obywatelem innego kraju.
2. Uczestnik, składając własnoręcznie podpisane oświadczenie, potwierdza, że nie istnieją żadne przeciwwskazania medyczne do udziału w zajęciach.
3. Uczestnik musi zaakceptować regulamin oraz podpisać oświadczenie o zgodzie na wykorzystanie wizerunku oraz klauzulę informacyjną RODO.
4. Uczestnik może brać udział w zajęciach wyłącznie w stroju odpowiednim do udziału w zajęciach (m. in. długie lub sportowe buty).
5. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia alkoholu oraz środków odurzających na teren jednostek wojskowych.
6. Osoba zainteresowana udziałem w zajęciach może kontaktować się z jednostką wojskową z wykorzystaniem wszystkich dostępnych kanałów (telefonicznie, na adres poczty elektronicznej, za pomocą/poprzez komunikatorów internetowych, mediów społecznościowych oraz osobiście).
7. Jednostka wojskowa jest zobowiązana do utrzymywania - do zgłoszeń i bieżącego kontaktu - jednego dedykowanego adresu poczty elektronicznej oraz jednego dedykowanego numeru telefonicznego.
8. Zgłoszenie zawiera imię, nazwisko, wiek, nr tel. i adres poczty elektronicznej.
9. Zgłoszenia przyjmowane są do godz. 13.00 dnia poprzedzającego szkolenie w jednostce wojskowej. Decyduje kolejność zgłoszeń. Jest możliwość wpisania się na listę rezerwową (bez gwarancji uczestnictwa).
10. Każdy uczestnik zajęć jest objęty ubezpieczeniem - jego koszt pokrywa organizator.
11. Każdy uczestnik otrzymuje racje żywnościowe przewidziane przez organizatora.
12. W trakcie zajęć organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne.
13. Zajęcia odbywają się na terenie wybranych jednostek wojskowych w soboty w godzinach 8.00 -16.00.
14. Uczestnik musi przybyć do jednostki nie później niż 15 minut przed rozpoczęciem zajęć.
15. Podczas weryfikacji uczestnicy muszą posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem.
16. Zajęcia obejmują takie formy aktywności jak:
- podstawy posługiwania się bronią (strzelanie na trenażerze),
- podstawy survivalu,
- podstawy walki w bliskim kontakcie,
- podstawy taktyki wojskowej,
- rodzaje alarmów,
- zakładanie maski przeciwgazowej,
- rzut granatem ćwiczebnym,
- terenoznawstwo i marsz,
- podstawy pierwszej pomocy.
17. Każda jednostka realizuje ten sam plan szkolenia, dostosowując go ewentualnie pod możliwości logistyczne i szkoleniowe stosownie do swoich możliwości i specyfiki działania.
18. Liczba uczestników zajęć - limit 150 i nie może być mniejsza niż 50 osób.
19. Jeśli chęć udziału w zajęciach zadeklaruje więcej niż 150 osób, istnieje możliwość dopuszczenia większej liczby uczestników. Do poziomu 200 osób decyduje koordynator jednostki.
20. Jeżeli chęć udziału w zajęciach zadeklaruje mniej niż 50 osób jednostka ma prawo odstąpić od zorganizowania zajęć. W takim przypadku może zostać wskazany inny alternatywny termin.

 

trenujzwojskiem

INFORMACJA

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że w dniu 6 kwietnia 2023 r. 

Urząd Miasta Braniewa będzie czynny dla interesantów 

w godzinach 7:00 - 13.45, a w dniu 7 kwietnia 2023 r. 7:00 - 12:00. 

informacja

 

13

 

Co zrobić aby płacić mniej za ogrzewanie domu?

 

Poprzedni, 2022 r. ze względu na niezależną od Nas wszystkich sytuację geopolityczną, przyniósł szereg negatywnych skutków, również w zakresie dostępności i kosztów energii.

Wielu właścicieli domów jednorodzinnych, po doświadczeniach obecnego roku, już teraz zastanawia się co zrobić aby kolejny okres grzewczy przejść bezpiecznie, w komforcie cieplnym i bez przepłacania.

Jest na to sposób.

Warto zapoznać się z programem Czyste Powietrze, który oferuje nie tylko bezzwrotne wsparcie finansowe przyznawane przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (wfośigw). Inwestycja, którą możesz sfinansować z Programu pozwoli na znaczne zmniejszenie zużycia energii przy utrzymaniu bezpieczeństwa i komfortu cieplnego w domu, a przy tym przyniesie niższe rachunki za ogrzewanie.

Z programu Czyste Powietrze otrzymasz wsparcie na docieplenie ścian, dachu, wymianę okien i drzwi, zainstalowanie wentylacji z odzyskiem ciepła oraz wymianę starego pieca na paliwo stałe na nowe, efektywne źródło ciepła, które zużywa mniej energii z pożytkiem dla rodzinnego portfela, a przy tym emituje mniej zanieczyszczeń do powietrza.

Ciepły, bezpieczny dom to podstawa dobrostanu rodziny, dlatego Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej wraz z wfośigw przygotował na 2023 r. ważne zmiany w Programie, dzięki którym 
możesz otrzymać nawet do 136 tys. zł dofinansowania. Tak wysokie bezzwrotne wsparcie możliwe jest obecnie
z uwagi na podniesienie poziomów dotacji na poszczególne elementy termomodernizacji.

Zanim przystąpisz do programu, warto jest wykonać audyt energetyczny, to dokument opracowany przez specjalistę, który pokazuje co w domu należy docieplić, zainstalować i wymienić w ramach termomodernizacji, aby była ona kompleksowa. Taka kompleksowa termomodernizacja umożliwia otrzymanie najwyższej dotacji, a później płacenie niższych rachunków.

Do programu może przystąpić każdy, kogo roczny dochód nie przekracza 135 tys. zł.

Już dziś zainteresuj się programem Czyste Powietrze. Teraz jest najlepszy czas na złożenie wniosku, znalezienie wykonawcy i przeprowadzenie inwestycji, aby spokojnie zdążyć przed kolejnym sezonem grzewczym

Na swoje pytania znajdziecie Państwo odpowiedź na stronie czystepowietrze.gov.pl, np. w nagraniach i prezentacjach Akademii Czystego Powietrza.

O Program możesz dopytać w naszym Urzędzie Gminy, w punkcie konsultacyjno – informacyjnym. Tutaj otrzymasz wsparcie w przygotowaniu i złożeniu wniosku do programu Czyste Powietrze.

 

Co zrobić aby rachunki za ogrzewanie zamiast rosnąć – malały?

Nie zwlekaj, zapoznaj się już dziś z programem Czyste Powietrze, który znacznie poprawi warunki życia i zdrowia Twojej rodziny!

Gminny punkt konsultacyjno – informacyjny programu Czyste Powietrze działa w godzinach 07:00 – 15:00tel.55 644 01 35, adres: ul. Kościuszki 111, 14-500 Braniewo, pok. 11.

Zapraszamy!

podziel się tą informacją z Sąsiadem!

11

CO_zrobić_aby_płacić_mniej_za_ogrzewanie_domu_17.03.2023_r_.odt