Ustawa z dnia 15 września 2022 r. (Dz. U z 2022 r. poz. 1967) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wprowadziła dodatek dla podmiotów wrażliwych, wymienionych w art. 4 ust. 1 pkt 4 wymienionej ustawy. Są to m.in. placówki systemu ochrony zdrowia, systemu oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki, żłobki, kluby dziecięce, kościoły i związki wyznaniowe, placówki kulturalne, straże pożarne, pozarządowe organizacje pożytku publicznego, spółdzielnie socjalne.

Dodatek dla podmiotów wrażliwych przysługuje podmiotom które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności.

Prezes Sądu Rejonowego w Braniewie uprzejmie informuje, że w związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Mediacji (20 października 2022 r.) oraz Tygodnia Mediacji (17 - 21 października 2022 r.), w budynku Sądu Rejonowego w Braniewie, odbędą się spotkania informacyjne z mediatorem  w dniach:

- 17 października 2022 r. godz. 10.00- 12.00

- 20 października 2022 r. godz. 13.00- 15.00

Informujemy, że w dniu

16 września 2022 r. (piątek) w godzinach 7.30 - 9.00

z powodu cyklicznych ćwiczeń przeciwpożarowych prowadzonych

na terenie budynku Urzędu Miasta Braniewa przy ul. Kościuszki 111,

urząd będzie chwilowo nieczynny w/w godzinach dla interesantów.

Szanowni Państwo,

W załączeniu znajdziecie informację dot. stażu, praktyk, i wolontariatu w Brukseli, przekazaną z Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko- Mazurskiego z prośba o rozpowszechnienie informacji wśród zainteresowanych osób.

 

Staże/praktyki i wolontariaty w Brukseli i innych miastach, gdzie znajdują się Agencje UE i międzynarodowe.

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy Szkół i Placówek,

Serdecznie zapraszamy uczniów Państwa Szkoły/Placówki do udziału w III OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ - „Chrzest Polski".