W związku z realizacją zadania pn. „Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu dróg powiatowych (Przetarg II). Cześć nr 2 – Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 1342N odc. Pakosze - Pieniężno” informujemy o czasowym zamknięciu drogi na odcinku Pakosze - Pieniężno od dnia 12.10.2022r.

APEL STRAŻAKÓW - Sezon grzewczy 2022-2023. Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa! 

 „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

MOJA OKOLICA – jedna aplikacja, wiele korzyści

Szanowni mieszkańcy, turyści, przedsiębiorcy.

Na terenie Gminy została uruchomiona aplikacja Moja Okolica.

Aplikacja jest całkowicie bezpłatna i dostępna do pobrania w App Store i Google Play.

Od dzisiaj każda ważna wiadomość czy wydarzenie będzie dostępne z poziomu aplikacji Moja Okolica.

Szczegóły dostępnych usług poniżej.

Zapraszamy!

Informacja o tymczasowej organizacji ruchu na odcinku ul. Kromera

W związku z planowanym rozpoczęciem badań archeologicznych w związku z odbudową Ratusza Miejskiego, informujemy iż od dnia 03.10.2022 do odwołania na odcinku ul. Kromera
(na mapie kolor zielony) wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Ustawa z dnia 15 września 2022 r. (Dz. U z 2022 r. poz. 1967) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wprowadziła dodatek dla podmiotów wrażliwych, wymienionych w art. 4 ust. 1 pkt 4 wymienionej ustawy. Są to m.in. placówki systemu ochrony zdrowia, systemu oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki, żłobki, kluby dziecięce, kościoły i związki wyznaniowe, placówki kulturalne, straże pożarne, pozarządowe organizacje pożytku publicznego, spółdzielnie socjalne.

Dodatek dla podmiotów wrażliwych przysługuje podmiotom które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności.