Od 1 marca na terenie Gminy Miasta Braniewa obowiązuje nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych, dostępny TUTAJ.

Zmiany dotyczą jedynie odbioru odpadów zbieranych selektywnie w zabudowie wielorodzinnej.

W związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców o niestosowaniu się firmy odbierającej odpady komunalne do terminów wynikających harmonogramu informujemy, iż zgodnie z art. 6ka ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

Odbiór takich odpadów następuje w dniu zbiórki odpadów zmieszanych.

Ponadto informujemy, iż odpady biodegradowalne należy wrzucać do pojemnika luzem - bez worków foliowych (chyba ze są biodegradowalne), ponieważ trafiają do kompostowni, gdzie zostają poddane biologicznemu procesowi kompostowania i nie mogą się w nich znajdować żadne elementy plastikowe, metalowe czy szklane.

KOMUNIKAT

BURMISTRZA MIASTA BRANIEWA

Szanowni mieszkańcy!

W związku z rosnącą liczbą zachorowań na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców miasta oraz pracowników Urzędu Miasta Braniewa informuję, iż od 1 marca 2021 r. do odwołania:

 • Urząd Miasta Braniewa będzie pracował w trybie pracy wewnętrznej, bez bezpośredniej obsługi interesantów, a obsługa interesantów będzie prowadzona tylko telefonicznie lub internetowo w normalnych godzinach pracy urzędu.

 • Interesanci będą przyjmowani tylko w sprawach pilnych wymagających konieczności osobistego stawiennictwa, które umożliwione zostanie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty z urzędnikiem w godzinach od 10:00 do 13:00.

 • Utworzony zostanie punkt podawczy składania dokumentów w postaci skrzynki podawczej znajdującej się w siedzibie Urzędu Miasta Braniewa przy głównym wejściu do budynku od strony ul. Kościuszki.

 • Przyjmowanie pozostałej korespondencji odbywać się będzie za pośrednictwem kontaktu drogą elektroniczną oraz poprzez pocztę tradycyjną.

 • Korespondencja wpływająca do Urzędu Miasta Braniewa podlega 24 godzinnej kwarantannie.

Jednocześnie zachęcam Państwa do korzystania z dostępnych narzędzi załatwiania spraw administracyjnych za pomocą Internetu:

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

platforma e-PUAP: www.epuap.gov.pl adres skrytki:/ 6v86b5ddox/skrytka

W przypadku zapytań prosimy o kontakt telefoniczny dzwoniąc pod numery:

- Sekretariat – tel. 55 644 01 02

- Dowody osobiste – tel. 55 644 01 19

- Urząd Stanu Cywilnego – tel. 55 644 29 85

- Rada Miejska – 55 644 01 16

- Podatki i opłaty – tel. 55 644 01 20, tel. 55 644 01 21

- Gospodarka Nieruchomościami – tel. 55 644 01 12, 55 644 2975, tel. 644 01 13

- Ochrona Środowiska – tel. 55 644 01 06

- Wydział Inwestycji – tel. 55 625 56 70, tel. 55 644 01 08

- Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – tel.730 009 242

- Działalność Gospodarcza - tel. 55 644 01 32

- Gospodarka Odpadami - tel. 55 644 01 35

Pozostali pracownicy urzędu pozostają do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów: Kontakt

Prosimy o dokonywanie opłat w formie bezgotówkowej na numer konta:

Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy
Oddział w Braniewie
77 8313 0009 0036 9006 2000 0090

Konto bankowe - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy
Oddział w Braniewie
04 8313 0009 0036 9006 2000 0240

Przepraszamy za powstałe utrudnienia, prosimy o wyrozumiałość i zrozumienie!

BURMISTRZ MIASTA BRANIEWA

/-/ Tomasz Sielicki 

Specjalne wyjazdowe punkty szczepień dotrą do pacjentów którzy, ze względu na stan zdrowia, nie mogą przyjąć szczepionki w punkcie stacjonarnym. W naszym regionie 11 dodatkowych punktów uzupełni sieć populacyjnych punktów szczepień, które zadeklarowały możliwość podania preparatu również w domu pacjenta.

Wyjazdowe punkty szczepień są dodatkowym wsparciem dla populacyjnych punktów, które zgłaszając się do Narodowego Programu Szczepień, potwierdziły, że są gotowe do mobilnego szczepienia pacjentów w domach.

 

Szczepienie w domu dla konkretnych pacjentów

Wyjazdowe punkty szczepień pojadą do pacjentów, których stan zdrowia nie pozwala na samodzielne dotarcie do stacjonarnego punktu szczepień. To tzw. pacjenci leżący.

Punty wyjazdowe uzupełniły sieć punktów populacyjnych, które mają zespoły mobilne, gotowe do szczepienia pacjentów w miejscu zamieszkania. Punkty wyjazdowe nie będą zatem zastępować zespołów mobilnych z populacyjnych punktów, a wspierać ich pracę.

Dla osób z niepełnosprawnościami lub wykluczonymi komunikacyjnie przygotowany jest transport samorządowy, organizowany przez władze lokalne.

Sprawdź, jak skorzystać z organizowanego przez gminy specjalnego transportu na szczepienia.

 

Pacjent potrzebuje szczepienia w domu? Powinien skontaktować się ze swoim POZ

Aby skorzystać z wyjazdowego punktu szczepień wystarczy zadzwonić do swojej poradni POZ. Lekarze rodzinni lub pielęgniarki opieki długoterminowej najlepiej znają swoich pacjentów, dlatego najszybciej potwierdzą, że konkretna osoba z ich listy potrzebuje szczepienia w domu, ze względów zdrowotnych.

Oznacza to, że na wizytę wyjazdowego punktu szczepień nie ma rejestracji przez internet lub telefonicznie, np. przez infolinię 989.

Liczy się wyłącznie bezpośredni kontakt z własną poradnią POZ lub pielęgniarką opieki długoterminowej. Jeśli pacjent lub jego opiekun skontaktują się z punktem wyjazdowym, ten skieruje takiego pacjenta lub opiekuna w pierwszej kolejności do POZ / pielęgniarki opieki długoterminowej, ponieważ to właśnie lekarz POZ lub pielęgniarka opieki długoterminowej potwierdzą, że pacjent może skorzystać ze szczepienia w domu.

 

Szczepienie pacjentów w domu – krok po kroku

 1. Poradnia POZ / pielęgniarka opieki długoterminowej przyjmuje zgłoszenie pacjenta lub opiekuna do wyjazdowego punktu szczepień i sprawdza, czy pacjent należy do tego POZ (jest na liście aktywnej poradni).

 2. Poradnia POZ / pielęgniarka opieki długoterminowej sprawdza czy pacjent ma skierowanie na szczepienie. Jeśli nie, a pacjent jest w grupie aktualnie szczepionej, wtedy lekarz POZ wystawia skierowanie na szczepienie.

 3. Podstawami do zakwalifikowania pacjenta do szczepienia wyjazdowego są: dokumentacja medyczna i wiedza lekarza / pielęgniarki opieki długoterminowej o stanie zdrowia pacjenta, lub teleporada, lub wywiad z opiekunem pacjenta.

 4. Jeśli lekarz POZ / pielęgniarka opieki długoterminowej potwierdzą, że pacjent może skorzystać ze szczepienia w domu przez wyjazdowy punkt szczepień, wtedy lekarz POZ / pielęgniarka opieki długoterminowej odnotowuje to w dokumentacji medycznej i przekazuje taką informację do wyjazdowego punktu szczepień.

 5. Lekarz POZ / pielęgniarka opieki długoterminowej może też przekazać informację o pozytywnej kwalifikacji do szczepienia w domu bezpośrednio pacjentowi lub jego opiekunowi, który następnie kontaktuje się z najbliższym wyjazdowym punktem szczepień.

 6. Wyjazdowy punkt szczepień rejestruje pacjenta na szczepienie, ustala termin szczepienia i informuje o tym pacjenta lub jego opiekuna.

 7. O zakwalifikowaniu do szczepienia decyduje lekarz wyjazdowego punktu szczepień. Jeśli pacjent pozytywnie przejdzie kwalifikację, zostaje szczepiony pierwszą dawką preparatu. W dniu szczepienia ustalana jest również data drugiej dawki podania szczepionki.

Procedura szczepienia wyjazdowego jest więc zbliżona do szczepienia w punkcie stacjonarnym. Zespół wyjazdowy przynajmniej 15 minut po szczepieniu obserwuje pacjenta pod kątem wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych. Jeśli takie wystąpią, zespół wyjazdowy jest przygotowany, aby pomóc pacjentom w domu.

 

ABC szczepień wyjazdowych

 • Zespół mobilny populacyjnego punktu szczepień – ma go stacjonarny punkt szczepień. Zespół szczepi pacjentów, którzy zapisali się na szczepienie w populacyjnym punkcie szczepień i ze względu na stan zdrowia wymagają szczepienia w domu. Szczepienie dla pacjenta jest bezpłatne.

 • Wyjazdowy punkt szczepień – szczepi pacjentów w domu. Dotyczy to osób, które ze względu na stan zdrowia nie mogą samodzielnie dotrzeć do stacjonarnego punktu szczepień (tzw. pacjent leżący). Jest wsparciem dla mobilnych zespołów przy populacyjnych punktach szczepień. Chory umawia się na szczepienie wyłącznie przez swoją poradnię POZ lub pielęgniarkę opieki długoterminowej. Szczepienie dla pacjenta jest bezpłatne.

 • Transport do punktu szczepień – to specjalny transport, organizowany przez samorządy lokalne. Mogą z niego skorzystać osoby z niepełnosprawnościami i te, które nie zdołają  samodzielnie dotrzeć do punktu szczepień (np. ze względu na wykluczenie komunikacyjne). To bezpłatny transport z domu do punktu szczepień i z powrotem.

Zgodnie z treścią Zarządzenia Nr 16/2021 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 17 lutego 2021 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Braniewa konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Braniewa na 2021 rok, Burmistrz Miasta Braniewa zarządza, co następuje:

1. Przeprowadzenie na terenie Miasta Braniewa konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego, jako części budżetu Miasta Braniewa na 2021 r.

2. Kwota przeznaczona na ten cel wynosi 90.000 zł (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).

3. Terminy przeprowadzenia poszczególnych czynności związanych z konsultacjami określa harmonogram.