V Edycja

Pływajmy Razem 2022

Kryta pływalnia, Miejski Ośrodek Sportu ZATOKA

Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady organizacyjne, uczestnictwo i udział w Zawodach Pływackich

 1. Cele imprezy

- popularyzacja pływania wśród dzieci i młodzieży

- popularyzacja sportu wśród społeczności lokalnej

- kształtowanie pozytywnych wzorców

 1. Organizator zawodów:

 • Miejski Ośrodek Sportu ZATOKA;

 • Stowarzyszenie Sportowe Rim Tim TEAM

 1. Miejsce, terminy i czas zawodów

 1. Miejsce: Kryta pływalnia Miejskiego Ośrodka Sportu ZATOKA, ul. Łąkowa 1, 14-500 Braniewo

 2. Termin:

 • I etap – 26 lutego 2022 (sobota), godz. 9:00-12:00

 • II etap – 26 marca 2022 (sobota), godz. 9:00-12:00

 • III etap – 30 kwietnia 2022 (sobota), godz. 9:00-12:00 

 1. Uczestnictwo, kategorie, dystans

- W zawodach mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 5 lat

- Zawodnicy poniżej 18 roku życia obowiązkowa zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach.

- Osoby startujące nie powinny mieć przeciwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach

- Wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku utrwalonego w formie fotografii bądź zapisu wideo oraz udzielenie organizatorowi zgody na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności zamieszczanie i publikowanie na stronach internetowych, w prasie, na plakatach i bilbordach, w przekazach telewizyjnych.

 • I kat rocznik 2017 – dziewczęta – dystans 25m - dozwolony jest start dziecka z przyborem (makaron, deska)

 • I kat rocznik 2017 – chłopcy – dystans 25m - dozwolony jest start dziecka z przyborem (makaron, deska)

 • II kat rocznik 2016 – dziewczęta – dystans 25m - dozwolony jest start dziecka z przyborem (makaron, deska)

 • II kat rocznik 2016 – chłopcy – dystans 25m - dozwolony jest start dziecka z przyborem (makaron, deska)

 • III kat rocznik 2015– dziewczęta – dystans 25m

 • III kat rocznik 2015 – chłopcy – dystans 25m

 • IV kat rocznik 2014 – dziewczęta – dystans 25m

 • IV kat rocznik 2014 – chłopcy – dystans 25m

 • V kat rocznik 2013 – dziewczęta – dystans 25m

 • V kat rocznik 2013 – chłopcy – dystans 25m

 • VI kat rocznik 2012 – dziewczęta – dystans 25m

 • VI kat rocznik 2012 – chłopcy – dystans 25m

 • VII kat rocznik 2011 – dziewczęta – dystans 25m

 • VII kat rocznik 2011 – chłopcy – dystans 25m

 • VIII kat rocznik 2010 – dziewczęta – dystans 25m

 • VIII kat rocznik 2010 – chłopcy – dystans 25m

 • IX kat rocznik 2009 – dziewczęta – dystans 50m

 • IX kat rocznik 2009 – chłopcy – dystans 50m

 • X kat rocznik 2008 – dziewczęta – dystans 50m

 • X kat rocznik 2008 – chłopcy – dystans 50m

 • XI kat rocznik 2007 – dziewczęta – dystans 50m

 • XI kat rocznik 2007 – chłopców – dystans 50m

 • XI kat rocznik 2006/2005

 • kat OPEN kobiet – dystans 100m

 • kat OPEN mężczyzn – dystans 100m

 1. Informacje techniczne:

 • Długość pływalni: 25 metrów, 6 torów o szer. 2,5 m, temperatura wody: 28 st. C.

 • Pomiar czasu: ręczny.

 • Styl dowolny

 1. Zgłoszenia:

 • Udział w zawodach można zgłosić na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie podając imię i nazwisko oraz rok urodzenia

 • Osobiście w dniu startu w biurze zawodów jeżeli liczba wolnych miejsc nie zostanie wykorzystana.

 1. Wpisowe

Koszty organizacyjne zawodów pokrywają organizatorzy w ramach środków własnych oraz środków z wpłat uczestników.

Opłata startowa – 35zł

Wpłata na konto bankowe:

Stowarzyszenie Sportowe RIM TIM TEAM

92 2030 0045 1110 0000 0263 6170

Tytuł przelewu: imię i nazwisko uczestnika, Pływajmy Razem 2022

lub w Kasie Pływalni MOS Zatoka

 W ramach opłaty startowej zawodnik:

 • Uprawniony jest do startu w trzech etapach Pływajmy Razem

 • Otrzymuje pamiątkowy medal na zakończenie cyklu Pływajmy Razem 30.04.2022

 1. Klasyfikacja

 • Do klasyfikacji bierze się pod uwagę sumę dwóch najlepszych wyników w każdej kategorii wiekowej dziewcząt i chłopców.

 • nagradza się po 3 najlepsze dziewczynki i 3 najlepszych chłopców cyklu Pływajmy Razem w każdej kategorii wiekowej.

 1. Informacje dodatkowe

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, zguby, zniszczenia i kradzieże.

 • Za bezpieczeństwo i zachowanie zawodników na obiekcie (szatnie, trybuny, hol wejściowy, parking, barek, natryski, itp.) odpowiada rodzic/opiekun.

 • Nad bezpieczeństwem zawodników na niecce basenowej czuwają ratownicy oraz sędziowie.

 1. Postanowienia końcowe:

 • Podczas zawodów obowiązuje niniejszy regulamin oraz regulamin obiektu.

 • Komisję sędziowską oraz Sędziego Głównego zawodów powołują Organizatorzy.

 • W sprawach nieujętych regulaminem decyduje w ramach swoich kompetencji Sędzia Główny lub Organizatorzy.

 • Od decyzji Komisji Sędziowskiej lub w przypadku naruszenia regulaminu zawodów można składać odwołania i protesty (na piśmie) do Organizatorów w terminie 30 minut od momentu wydarzenia podlegającego oprotestowaniu. Od ostatecznej decyzji Organizatora nie przysługuje prawo odwołania się.

 • WAŻNE! Każdy uczestnik do zgłoszenia udziału w zawodach w charakterze zawodnika lub opiekuna jest zobowiązany załączyć OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA w cyklu Pływajmy Razem 2022.

Oświadczenie_Pływajmy_Razem_2022.pdf

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. LUB 55 230 44 66 WEW 17" scr="images/2022/Pływajmy_4.jpg" alt="V EDYCJA PŁYWAJMY RAZEM 2022 35 zł I ETAP 26 lutego 2022 II ETAP 26 marca 2022 III ETAP 30 kwietnia 2022 Zapisy:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. LUB 55 230 44 66 WEW 17 4" />