bieg pamięci 2021 20 czerwca trasy biegu: Frombork Braniewo bieg zespołowy w kolumnie (16 km) braniewo bieg rodzinny oraz nordic walking (1 km) zapisy na bieg online www.elektronicznezapisy.pl siedziba mos zatoka braniewo punkt kasy pływalni ul. łąkowa 1 braniewo tel. 55 230 44 66 (wewnętrzny 14) szczegółowe informacje regulamin oraz trasy biegu dostępne między innymi na stronach internetowych: www.mos.braniewo.pl www.braniewo.pl www.bck.braniewo.pl opłata startowa 25 zł okolicznościowa koszulka 25 zł

rajd rowerowy z okazji 230. rocznicy uchwalenia konstytucji 3 maja 35zł wpisowe 9.05.2021 start godz. 10:00 Parking basen miejski kontakt slawekwadolowski @ gmail.com 502 622 218 zgodnie z zadanie publiczne współfinansowane zgodnie z umową nr.17/OR/2021 pod tytułem popularyzacja i upowszechnianie idei turystyki rowerowej i kalendarzem imprez sportowych powiatu braniewskiego

Braniewski Klub Sportowy ,,Szybki Struś" zaprasza na Rowerowy Rajd Niepodległości, który zaplanowany został na 8 listopada 2020 roku

Rowerowy Rajd Niepodległości 8.11.2020 wpisowe 30 zł start godz. 10:00 parking basen miejski info: 502622218 realizowany zgodnie z umowa o realizacji zadania publicznego popularyzacja i upowszechnianie idei turystyki rowerowej

Miejski Ośrodek Sportu ZATOKA informuje, iz od dnia 13 lipca 2020 r. obiekt krytej pływalni będzie otwarty.

Więcej informacji na stronie.

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na basenie nie korzystaj z pływalni jeśli źle się czujesz masz infekcję i temperaturę zdezynfekuj ręce przy wejściu do pływalni utrzymuj odległość 2m od innych osób załóż ochronę na nos i usta (nie obowiązuje podczas pływania w basenie) zasłoń usta i nos podczas kichania przestrzegaj zasad higieny na pływalni - nie zapomnij o starannej kąpieli ogranicz pobyt w obiekcie do czasu kąpieli i przebierania się

 

 

Miejski Ośrodek Sportu ZATOKA zaprasza na II edycję Wyścig po Zdrowie od Juniora do Seniora 

Ilość miejsc ograniczona

II edycja Wyścig po Zdrowie od Juniora do Seniora udział w wyścigu bezpłatny ilość miejsc ograniczona 60 uczestników 18.07.2020 godz. 17:00 zapsy: 55 230 44 66 wew.17 stadion miejski