Informacje o konsultacjach Strategii Rozwoju Miasta Braniewa

Na Państwa uwagi i propozycje czekamy do 14 stycznia 2022.

Drodzy Mieszkańcy, Drogie Mieszkanki Miasta Braniewa!

Urząd Miasta Braniewa prowadzi prace aktualizacją studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Braniewa.

Jest to dokument określający kierunki rozwoju i funkcjonowania Braniewa na najbliższe 10, 20 lat.

Zapraszamy Was do wspólnej pracy nad wizją rozwoju miasta. Zachęcamy do wypełnienia geoankiety dotyczącej tego, jak postrzegacie Miasto Braniewo i w jakiś sposób korzystacie z miejskich przestrzeni.

Geoankieta jest anonimowa, jej wypełnienie zajmie około 15 minut.

Dziękujemy!       

Geoankieta - strona z ankietą

Zapraszamy na spacer badawczy w ramach prowadzonych konsultacji społecznych dotyczących studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta.

Spacer będzie miał formę przejazdu rowerowego po terenie całego Braniewa z kilkoma przystankami, podczas, których będziemy rozmawiać o obecnej funkcjonalności i atrakcyjności miasta, konkretnych zmianach związanych z przyszłym zagospodarowaniem tego obszaru i wspólnie nad nimi dyskutować.

Warunkiem uczestnictwa jest podpisane listy obecności i akceptacja regulaminu.

Link do regulaminu: https://tiny.pl/9m4dl

Wnioski ze spaceru badawczego zostaną uwzględnione w przygotowywanym dokumencie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta.

Miejsce zbiórki rowerzystów: Plac przy Braniewskim Centrum Kultury

Data: 7 sierpnia 2021r. godz. 14.00

Przewidywany czas objazdu: ok. 2 godzin

Przejazd zakończy się na terenie kąpieliska przy ul. Długiej, gdzie w godzinach 16-18 będzie rozstawiony punkt konsultacyjny (planowane ognisko, gorące napoje) oraz mobilny punkt Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań 2021.

Urząd Miasta Braniewa prowadzi prace nad aktualizacją studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Braniewa.

Jest to dokument określający kierunki rozwoju i funkcjonowania Braniewa na najbliższe 10, 20 lat.
Zapraszamy Was do wspólnej pracy nad wizją rozwoju miasta. Zachęcamy do wypełnienia ---> ANKIETY <--- dotyczącej tego, jak postrzegacie Miasto Braniewo i w jaki sposób korzystacie z miejskich przestrzeni.
Ankieta jest anonimowa, jej wypełnienie zajmie około 15 minut.

Link do ankiety: https://forms.gle/CWMwq7Ug8zV3Yf1f7

Dziękujemy!

Gmina Miasta Braniewa przystąpiła do realizacji indywidualnego planu konsultacji w ramach projektu „Partycypacja w Planowaniu” realizowanego przez Fundację Stabilo i WiseEuropa, Fundację Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Program konsultacji społecznych dotyczy tematyki związanej z wytycznymi do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Braniewa i ma na celu jak największe zaangażowanie mieszkańców miasta w tworzenie dokumentów planistycznych. 

IMG 20210507 100448

IMG 20210507 102213

IMG 20210507 103726

IMG 20210507 110350

IMG 20210507 113942