Burmistrz Miasta Braniewa informuje, że Urząd Miasta Braniewa przystępuje do opracowania nowego dokumentu planistycznego Studium uwarunkować i kierunków zagospodarowania przestrzennego (w skrócie: Studium).

Dokument będzie decydował o sposobie zagospodarowania terenów w naszym Braniewie. Przed uchwaleniem dokumentu przez Radę Miasta i ustaleniem ostatecznej treści Studium odbędzie się proces konsultacji z mieszkańcami Braniewa. Do końca roku 2020 zaplanowane są m.in, spotkania konsultacyjne z ekspertem, ankiety, spacer badawczy czy badana focusowe.

Teraz jest właściwy moment abyście przedstawili Państwo swój pomysł na miasto.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Więcej szczegółów wkrótce.

Zachęcamy do zapoznania się z broszurą, w której jasno i czytelnie przestawiono, czym jest Studium i Planowanie przestrzenne

Broszura