Nie spisałeś się przez Internet? Spodziewaj się telefonu od rachmistrza!

Od 17 maja 2021 roku na terenie miasta Braniewa swoją pracę rozpoczęli rachmistrzowie spisowi.

Będą dzwonić z z numeru 22 828 88 88 lub z numeru infolinii spisowej tj. 22 279 99 99.

Z uwagi na panującą pandemię koronawirusa, decyzją Generalnego Komisarza Spisowego rachmistrzowie nie będą realizować wywiadów bezpośrednich (i odwiedzać respondentów w domach) aż do odwołania.

Gminne Biuro Spisowe w Braniewie informuje, że na stronie internetowej Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 zostały opublikowane pytania z formularza spisowego do NSP 2021 - https://spis.gov.pl/lista-pytan-w-nsp-2021/

Zachęcamy do zapoznania się z ich treścią i zagadnieniami, jakie zostaną poruszone w NSP 2021.

Można również zapoznać się z wersją demo formularza spisowego https://demo.spis.gov.pl/#/login?redirect=%2Fobligations

#Liczymy się dla Polski!

W dniu 1 kwietnia 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., w całej Polsce rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021.

Powszechny spis ludności i mieszkań odbywa się co 10 lat i jest jedynym badaniem, które pozwala na pozyskanie szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o ilościowym i jakościowym stanie zasobów mieszkaniowych i budynkowych. Dane zebrane w ramach prac spisowych są wykorzystywane do opracowań, zestawień i analiz statystycznych, do tworzenia i aktualizacji przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego operatu do badań statystycznych.

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do Narodowego Spisu Powszechnego został przedłużony do 16 lutego.

Burmistrz Miasta Braniewa Tomasz Sielicki - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Narodowego Spisu Powszechnego 2021 - NSP 2021.