Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 maja 2016 roku o efektywności energetycznej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 868 ze zmianami) Urząd Miasta Braniewa informuje o stosowanych w jednostce środkach poprawy efektywności energetycznej polegających na:

  1. nabywaniu urządzeń biurowych, sprzętu informatycznego oraz sprzętu RTV i AGD charakteryzujących się niskim zużyciem energii lub niskimi kosztami eksploatacji,
  2. wymianie dotychczas eksploatowanych urządzeń na nowe charakteryzujące się niższym zużyciem energii lub niższymi kosztami eksploatacji,
  3. promowaniu wśród pracowników zachowań mających na celu poprawę efektywności energetycznej,
  4. zapewnieniu efektywnego wykorzystania infrastruktury w zakresie oszczędności energii poprzez zlecanie regularnych przeglądów
    i konserwacji, co znacząco wpływa na żywotność użytkowanych elementów oraz zapewnia ich efektywne funkcjonowanie i użytkowanie.

Ponadto zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 1 Gmina Miasta Braniewa zrealizowała projekt "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6 oraz Gimnazjum nr 1 przy ul. Konarskiego w Braniewie" w ramach projektu pn.: "Termomodernizacja obiektów oświatowych i użyteczności publicznej w ramach rewitalizacji Miasta Braniewa współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020,; czas realizacji projektu: 2015 - 2020 r.