Burmistrz Miasta Braniewa informuje że w dniach:


06.02.2023 r.
10.02.2023 r.
13.02.2023 r.
17.02.2023 r.
20.02.2023 r.
27.02.2023 r.

odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych


ZBIÓRCE PODLEGAJĄ:
odpady wielkogabarytowe, które ze względu na swoją objętość nie mieszczą się w
standardowych pojemnikach na odpady komunalne np. stoły, krzesła, komody, szafy,
tapczany, łóżka, fotele, dywany, materace, czyste panele i deski (bez elementów
plastikowych), ramy okienne (bez szyb), drzwi, wanny, pierzyny, rowery, zabawki dużych
rozmiarów, wózki dziecięce, suszarki na pranie oraz zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny itp.
Odpady wielkogabarytowe należy wystawić dzień przed ustalonym dniem zbiórki przy
obudowach pojemników na odpady komunalne lub bezpośrednio przed swoje posesje tak,
aby nie utrudniały ruchu pojazdów i pieszych.
Odpady zgromadzone na terenie posesji (ogrodzonej) nie zostaną odebrane.


ZBIÓRCE NIE PODLEGAJĄ:
wszelkiego rodzaju materiały budowlane, remontowe i sanitarne np. umywalki, muszle
toaletowe oraz części samochodowe.

TERMIN GÓRA MIASTA - ULICE


06.02.2023 r. Nowopasłęcka, Bursztynowa, Żeglarska, Jachtowa, Smutna,
Nadbrzeżna, Olimpijska, Krótka, Parkowa, PCK,Morska,
Świętokrzyska,Sportowa, Jaskółcza, Słowicza, Mrówcza, Drozdowa,
Kwiatowa, Długa, Elbląska, Matejki.
10.02.2023 r. Wileńska, Bażyńskiego, Mrągowiusza, Kajki, Pieniężnego, Gizewiusza,
Piaskowa, Kętrzyńskiego, 1-go Maja, Warmińska, Różana, Brzozowa,
Grzybowa,Zielona, Stefczyka, Grota Roweckiego, Dembińskiego,
Sucharskiego, Sowińskiego, Bema,Moniuszki, Fryderyka Chopina.
13.02.2023 r. Al. Wojska Polskiego, Spacerowa, Pl. Grunwaldu, Marynarska,
Magazynowa, Portowa, Pl. Wolności, Wodna, Hozjusza, Kromera,
Pl. Strażacki, Gdańska, Fromborska, Świętojańska, Mielczarskiego,
700-lecia, Sikorskiego, Jagiełły, Kopernika, Dąbrowskiego, Krasickiego,
Słoneczna, Reginy Protmann, E. Orzeszkowej.

TERMIN DÓŁ MIASTA – ULICE


17.02.2023 r. Pl. Piłsudskiego, Królewiecka, Wąska, Drewniana, 9-go Maja,
Baczyńskiego, Wiejska, Jaśminowa, Akacjowa, Wspólna, Cicha,
Przemysłowa.
20.02.2023 r. Szkolna, Rzemieślnicza, Skośna, Botaniczna, Łąkowa, Kołłątaja, Reja,
Staszica, Traugutta, Lisia, Kościelna, Młynarska, Lipowa, Żeromskiego,
Mokra, Kolejowa, Olsztyńska.
27.02.2023 r. Armii Krajowej, Błotna, Konarskiego, Malinowa, Łącznikowa,
Kościuszki.

informacja

 

HARMONOGRAM

ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY MIASTA BRANIEWA

NA 2022 ROK

UWAGA!

Zgodnie z Regulaminem Utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Braniewa Właściciele nieruchomości w dniu odbioru odpadów komunalnych zobowiązani są zapewnić przedsiębiorcy swobodny dostęp do miejsc gromadzenia odpadów, a jeżeli nie jest to możliwe, wystawić pojemniki i worki przeznaczone do zbiórki odpadów przy drodze przejazdu samochodów odbierających odpady, w sposób nieutrudniający ruchu pojazdów i pieszych.

I. ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH Z NIERUCHOMOŚCI JEDNORODZINNYCH:

RAZ NA TYDZIEŃ

PONIEDZIAŁEK – ULICE:

KRÓTKA-PARKOWA – PCK-MORSKA – ŚWIĘTOKRZYSKA – SPORTOWA – KWIATOWA – WILEŃSKA – BAŻYŃSKIEGO -MRĄGOWIUSZA – KAJKI – PIENIĘŻNEGO – GIZEWIUSZA – PIASKOWA – KĘTRZYŃSKIEGO - 1-GO MAJA – OLIMPIJSKA -BURSZTYNOWA

WTOREK- ULICE :

MATEJKI – AL. WOJSKA POLSKIEGO – SPACEROWA - PLAC GRUNWALDU – MARYNARSKA – MAGAZYNOWA – PORTOWA - PL. WOLNOŚCI – WODNA – HOZJUSZA – KROMERA - PL. STRAŻACKI – GDAŃSKA – FROMBORSKA – ŚWIĘTOJAŃSKA - ELBLĄSKA-MIELCZARSKIEGO-700-LECIA-SKOŚNA-PRZEMYSŁOWA- E.ORZESZKOWEJ

ŚRODA – ULICE:

WARMIŃSKA – RÓŻANA – BRZOZOWA – GRZYBOWA – JAGIEŁŁY – KOPERNIKA – DĄBROWSKIEGO – KRASICKIEGO - NOWOPASŁĘCKA – ŻEGLARSKA – JACHTOWA – SMUTNA – NADBRZEŻNA – JASKÓŁCZA – SŁOWICZA – MRÓWCZA – DROZDOWA - DŁUGA - 9-GO MAJA – BACZYŃSKIEGO – WIEJSKA – WSPÓLNA – CICHA – KOŁŁĄTAJA – REJA – STASZICA – TRAUGUTTA – LISIA – KOŚCIELNA – MŁYNARSKA - LIPOWA – ŻEROMSKIEGO - MOKRA

CZWARTEK – ULICE :

PL. PIŁSUDSKIEGO – KRÓLEWIECKA - ARMII KRAJOWEJ – BŁOTNA – SZKOLNA – RZEMIEŚLNICZA – KONARSKIEGO -MALINOWA – WĄSKA – ŁĄCZNIKOWA – DREWNIANA - SIKORSKIEGO – BOTANICZNA – MONIUSZKI – FRYDERYKA CHOPINA - ŁĄKOWA - KOŚCIUSZKI

PIĄTEK – ULICE:

ZIELONA – SŁONECZNA - REGINY PROTMANN – STEFCZYKA - GROTA ROWECKIEGO – DEMBIŃSKIEGO – SUCHARSKIEGO – SOWIŃSKIEGO – BEMA – KOLEJOWA - OLSZTYŃSKA

II. ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH Z NIERUCHOMOŚCI WIELORODZINNYCH:

DWA RAZY W TYGODNIU

PONIEDZIAŁEK / CZWARTEK – ULICE:

- GRZYBOWA

- PCK

- MARYNARSKA

- MORSKA

- ŚWIĘTOKRZYSKA

- SPORTOWA

- WILEŃSKA

- PORTOWA

- PL. WOLNOŚCI

- WODNA

- HOZJUSZA

- PL. STRAŻACKI

- SIKORSKIEGO

- ZIELONA

- SŁONECZNA

- BOTANICZNA

- MONIUSZKI

- ŁĄKOWA

- WIEJSKA

- DREWNIANA

- KRÓLEWIECKA

- ŻEROMSKIEGO

- TRAUGUTTA

- MALINOWA

- KONARSKIEGO

- WĄSKA

- ŁĄCZNIKOWA

- LISIA

- KOŚCIELNA

- MŁYNARSKA

- LIPOWA

- KOŚCIUSZKI

WTOREK / PIĄTEK – ULICE:

- MATEJKI

- WOJSKA POLSKIEGO

- PL. GRUNWALDU

- KROMERA

- GDAŃSKA

- FROMBORSKA

- ELBLĄSKA

- MIELCZARSKIEGO

- KRASICKIEGO

- 700-LECIA

- STEFCZYKA

- GROTA ROWECKIEGO

- DEMBIŃSKIEGO

- SUCHARSKIEGO

- SOWIŃSKIEGO

- BEMA

- PRZEMYSŁOWA

- 9- GO MAJA

- PL. PIŁSUDSKIEGO

- WSPÓLNA

- ARMII KRAJOWEJ

- BŁOTNA

- SZKOLNA

- KOLEJOWA

- OLSZTYŃSKA

- BŁ. R. PROTMANN

- DWORZEC KOLEJOWY

III. ODBIÓR ODPADÓW SELEKTYWNYCH:

1. OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI JEDNORODZINNYCH ZEBRANYCH W WORKACH LUB POJEMNIKACH - TWORZYWA SZTUCZNE, PAPIER , SZKŁO ORAZ ODPADY BIODEGRADOWALNE:

RAZ W TYGODNIU

WTOREK-GÓRA MIASTA

ŚRODA - GÓRA MIASTA

Nowopasłęcka, Bursztynowa, Żeglarska, Jachtowa, Smutna, Nadbrzeżna, Krótka, Parkowa, PCK, Morska, Świętokrzyska, Sportowa, Jaskółcza, Słowicza, Mrówcza, Drozdowa, Kwiatowa, Długa, Wileńska, Bażyńskiego, Mrągowiusza, Kajki, Pieniężnego, Olimpijska, Warmińska, Różana, Brzozowa, Grzybowa.

Matejki, Al. .Wojska-Polskiego, Spacerowa, Pl. Grunwaldu, Marynarska, Magazynowa, Portowa, Pl. Wolności, Wodna, Hozjusza, Kromera, Pl. Strażacki, Gdańska, Fromborska, Świętojańska, Elbląska, Mielczarskiego, E. Orzeszkowej,                700-lecia, Jagiełły, Kopernika, Dąbrowskiego, Krasickiego, Sikorskiego, Zielona, Słoneczna, Stefczyka, Grota Roweckiego, Dembińskiego, Sowińskiego, Sucharskiego, Bema, Moniuszki, F. Chopina. Gizewiusza, Piaskowa, Kętrzyńskiego,1-go Maja,, Botaniczna, Łąkowa.

CZWARTEK - DÓŁ MIASTA

PIĄTEK – DÓŁ MIASTA

Pl. Piłsudskiego, Królewiecka, Armii Krajowej, Błotna, Szkolna, Rzemieślnicza, Konarskiego, Malinowa, Wąska, Łącznikowa, Drewniana, 9-go Maja, Baczyńskiego, Wiejska, Wspólna, Kołłątaja, Cicha, Reja, Staszica.

Bł. Reginy Protmann, Traugutta, Lisia, Kościelna, Skośna, Młynarska, Lipowa, Żeromskiego, Przemysłowa, Kościuszki, Mokra, Kolejowa, Olsztyńska.

2. OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI WIELORODZINNYCH ZEBRANYCH W POJEMNIKACH - TWORZYWA SZTUCZNE, PAPIER , SZKŁO ORAZ ODPADY BIODEGRADOWALNE:

DÓŁ MIASTA

ul. Pl. Piłsudskiego, ul. Królewiecka, ul. Armii Krajowej, ul. Błotna, ul. Szkolna, ul. Rzemieślnicza, ul. Konarskiego, ul. Malinowa, ul. Wąska, ul. Łącznikowa, ul. Drewniana, ul. 9-go Maja,
ul. Baczyńskiego, ul. Wiejska, ul. Wspólna,  ul. Kołłątaja, ul. Cicha, ul. Reja, ul. Staszica, ul. Bł. Reginy Protmann, ul. Traugutta, ul. Lisia, ul. Kościelna, ul. Skośna, ul. Młynarska, ul. Lipowa,
ul. Żeromskiego, ul. Przemysłowa, ul. Kościuszki, ul. Mokra, ul. Kolejowa, ul. Olsztyńska.

- WTOREK,PIĄTEK - TWORZYWA SZTUCZNE

- CZWARTEK - SZKŁO

- ŚRODA - PAPIER I TEKTURA

- CZWARTEK I PIĄTEK - BIOODPADY

GÓRA MIASTA

ul. Nowopasłęcka, ul. Bursztynowa, ul. Żeglarska, ul. Jachtowa, ul. Smutna, ul. Nadbrzeżna, ul. Krótka, ul. Parkowa,       ul. PCK, ul. Morska, ul. Świętokrzyska, ul. Sportowa, ul. Jaskółcza, ul. Słowicza, ul. Mrówcza, ul. Drozdowa,  ul. Kwiatowa, ul. Długa, ul. Wileńska, ul. Bażyńskiego, ul. Mrągowiusza, ul. Kajki, ul. Pieniężnego, ul. Olimpijska,   ul. Warmińska, ul. Różana, ul. Brzozowa, ul. Grzybowa, ul. Matejki, ul. Al. Wojska-Polskiego, ul. Spacerowa,Pl. Grunwaldu, ul. Marynarska, ul. Magazynowa, ul. Portowa, ul. Pl. Wolności, ul. Wodna, ul. Hozjusza, ul. Kromera, ul. Pl. Strażacki, ul. Gdańska, ul. Fromborska, ul. Świętojańska, ul. Elbląska, ul. Mielczarskiego, ul. E. Orzeszkowej,ul. 700-lecia, ul. Jagiełły, ul. Kopernika, ul. Dąbrowskiego, ul. Krasickiego, ul. Sikorskiego, ul. Zielona,ul. Słoneczna, ul. Stefczyka, ul. Grota Roweckiego, ul. Dembińskiego, ul. Sowińskiego, ul. Sucharskiego, ul. Bema, ul. Moniuszki,ul. F. Chopina, ul. Gizewiusza, ul. Piaskowa, ul. Kętrzyńskiego,ul. 1-go Maja, ul. Botaniczna, ul. Łąkowa.

 

-PONIEDZIAŁEK,PIĄTEK - TWORZYWA SZTUCZNE

-WTOREK -SZKŁO

- ŚRODA - PAPIER I TEKTURA

- PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK - BIOODPADY

 

3. OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI JEDNORODZINNYCH I WIELORODZINNYCH ZEBRANYCH W POJEMNIKACH – POPIÓŁ

DWA RAZY W MIESIĄCU W OKRESIE :

01.01.2022r - 30.04.2022r ORAZ 01.09.2022r – 31.12.2022r

MIESIĄC:

DZIEŃ:

STYCZEŃ

ODBIORY BĘDĄ ODBYWAŁY SIĘ W II i IV TYGODNIU MIESIĄCA

LUTY

ODBIORY BĘDĄ ODBYWAŁY SIĘ W II i IV TYGODNIU MIESIĄCA

MARZEC

ODBIORY BĘDĄ ODBYWAŁY SIĘ W II i IV TYGODNIU MIESIĄCA

KWIECIEŃ

ODBIORY BĘDĄ ODBYWAŁY SIĘ W II i IV TYGODNIU MIESIĄCA

WRZESIEŃ

ODBIORY BĘDĄ ODBYWAŁY SIĘ W II i IV TYGODNIU MIESIĄCA

PAŹDZIERNIK

ODBIORY BĘDĄ ODBYWAŁY SIĘ W II i IV TYGODNIU MIESIĄCA

LISTOPAD

ODBIORY BĘDĄ ODBYWAŁY SIĘ W II i IV TYGODNIU MIESIĄCA

GRUDZIEŃ

ODBIORY BĘDĄ ODBYWAŁY SIĘ W II i IV TYGODNIU MIESIĄCA


4. ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH: LUTY, MAJ, SIERPIEŃ, PAŹDZIERNIK, GRUDZIEŃ.

5 RAZY W ROKU:

TERMIN

GÓRA MIASTA - ULICE

03.02.2022r

06.05.2022r

01.08.2022r

03.10.2022r

01.12.2022r

Nowopasłęcka, Bursztynowa ,Żeglarska, Jachtowa, Smutna, Nadbrzeżna, Olimpijska Krótka, Parkowa ,PCK, Morska, Świętokrzyska, Sportowa, Jaskółcza, Słowicza, Mrówcza, Drozdowa, Kwiatowa, Długa, Elbląska ,Matejki.

04.02.2022r

09.05.2022r

05.08.2022r

07.10.2022r

05.12.2022r

Wileńska, Bażyńskiego, Mrągowiusza, Kajki ,Pieniężnego, Gizewiusza, Piaskowa, Kętrzyńskiego, 1-go Maja, Warmińska, Różana, Brzozowa, Grzybowa, Zielona, Stefczyka, Grota Roweckiego, Dembińskiego, Sucharskiego, Sowińskiego, Bema, Moniuszki ,Fryderyka Chopina.

07.02.2022r

13.05.2022r

08.08.2022r

10.10.2022r

09.12.2022r

Al. Wojska Polskiego, Spacerowa, Pl. Grunwaldu, Marynarska, Magazynowa, Portowa,                Pl. Wolności, Wodna, Hozjusza, Kromera, Pl .Strażacki, Gdańska, Fromborska, Świętojańska, Mielczarskiego, 700-lecia, Sikorskiego, Jagiełły, Kopernika, Dąbrowskiego, Krasickiego, Słoneczna, Reginy Protmann, E. Orzeszkowej.

TERMIN

DÓŁ MIASTA – ULICE

11.02.2022r

16.05.2022r

11.08.2022r

14.10.2022r

12.12.2022r

Pl. Piłsudskiego, Królewiecka, Wąska, Drewniana,9-go Maja, Baczyńskiego, Wiejska, Wspólna, Cicha, Przemysłowa.

14.02.2022r

20.05.2022r

22.08.2022r

17.10.2022r

16.12.2022r

Szkolna, Rzemieślnicza, Skośna, Botaniczna, Łąkowa, Kołłątaja, Reja, Staszica, Traugutta, Lisia, Kościelna, Młynarska, Lipowa, Żeromskiego, Mokra, Kolejowa, Olsztyńska.

18.02.2022r

23.05.2022r

25.08.2022r

21.10.2022r

19.12.2022r

Armii Krajowej, Błotna, Konarskiego, Malinowa, Łącznikowa, Kościuszki.

IV. MYCIE I DEZYNFEKCJA POJEMNIKÓW NA ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE:

3 RAZY W ROKU

MAJ, LIPIEC ORAZ WRZESIEŃ 2022r.

V. MYCIE POJEMNIKÓW NA ODPADY BIODEGRADOWALNE:

1 RAZ W MIESIĄCU :

MYCIE POJEMNIKÓW KAŻDEGO PIERWSZEGO -PRACUJĄCEGO DNIA MIESIĄCA

DEZYNFEKCJA POJEMNIKA PO KAŻDYM OPRÓŻNIENIU ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH

VI. MYCIE POJEMNIKÓW NA ODPADY ZBIERANE SELEKTYWNIE:

2 RAZY W ROKU:

MAJ ORAZ SIERPIEŃ

VII. DOSTARCZANIE WORKÓW PRZEZNACZONYCH DO GROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ZEBRANYCH SELEKTYWNIE:

TWORZYWA SZTUCZNE, PAPIER , SZKŁO ORAZ ODPADY BIODEGRADOWALNE:

Worki przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych zebranych selektywnie dostarczane będą dla właścicieli nieruchomości w terminach odbioru tych odpadów. Nowe worki dostarczane będą w ilości i rodzaju odpowiadającej liczbie odebranych worków. Mogą być również odbierane w siedzibie Empegieka sp.zo.o ,ul .Morska 55, 14-500 Braniewo.

UWAGA!

W BRANIEWIE PRZY UL. MORSKIEJ 55 (TEREN PRZEDSIĘBIORSTWA EMPEGIEKA SP. Z O.O.) FUNKCJONUJE PUNKT (PSZOK), DO KTÓREGO MIESZKAŃCY MIASTA BRANIEWA MOGĄ DOSTARCZAĆ BEZPŁATNIE ODPADY WIELKOGABARYTOWE ORAZ ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY.

PUNKT CZYNNY :

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH: 8:00 – 17:00

SOBOTY: 10:00 – 13:00

UWAGA!
ZgodniezRegulaminemUtrzymaniaczystościiporządkunaterenieGminyMiastaBraniewaWłaściciele
nieruchomości w dniu odbioru odpadów komunalnych zobowiązani są zapewnić przedsiębiorcy swobodny dostęp
do miejsc gromadzenia odpadów, a jeżeli nie jest to możliwe, wystawić pojemnik i worki przeznaczone do
zbiórki odpadów przy drodze przejazdu samochodów odbierających odpady, w sposób nieutrudniający ruchu
pojazdów i pieszych.
I. ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH Z NIERUCHOMOŚCI JEDNORODZINNYCH:
RAZ NA TYDZIEŃ
PONIEDZIAŁEK – ULICE:
KRÓTKA-PARKOWA – PCK-MORSKA – ŚWIĘTOKRZYSKA – SPORTOWA – KWIATOWA – WILEŃSKA – BAŻYŃSKIEGO -
MRĄGOWIUSZA – KAJKI – PIENIĘŻNEGO – GIZEWIUSZA – PIASKOWA – KĘTRZYŃSKIEGO - 1-GO MAJA – OLIMPIJSKA -
BURSZTYNOWA
WTOREK- ULICE :
MATEJKI – AL. WOJSKA POLSKIEGO – SPACEROWA - PLAC GRUNWALDU – MARYNARSKA – MAGAZYNOWA – PORTOWA
- PL. WOLNOŚCI – WODNA – HOZJUSZA – KROMERA - PL. STRAŻACKI – GDAŃSKA – FROMBORSKA – ŚWIĘTOJAŃSKA -
ELBLĄSKA-MIELCZARSKIEGO-700-LECIA-SKOŚNA-PRZEMYSŁOWA- E.ORZESZKOWEJ
ŚRODA – ULICE:
WARMIŃSKA – RÓŻANA – BRZOZOWA – GRZYBOWA – JAGIEŁŁY – KOPERNIKA – DĄBROWSKIEGO – KRASICKIEGO -
NOWOPASŁĘCKA – ŻEGLARSKA – JACHTOWA – SMUTNA – NADBRZEŻNA – JASKÓŁCZA – SŁOWICZA – MRÓWCZA –
DROZDOWA - DŁUGA - 9-GO MAJA – BACZYŃSKIEGO – WIEJSKA – WSPÓLNA – CICHA – KOŁŁĄTAJA – REJA – STASZICA –
TRAUGUTTA – LISIA – KOŚCIELNA – MŁYNARSKA - LIPOWA – ŻEROMSKIEGO - MOKRA
CZWARTEK – ULICE :
PL. PIŁSUDSKIEGO – KRÓLEWIECKA - ARMII KRAJOWEJ – BŁOTNA – SZKOLNA – RZEMIEŚLNICZA – KONARSKIEGO -
MALINOWA – WĄSKA – ŁĄCZNIKOWA – DREWNIANA -SIKORSKIEGO – BOTANICZNA – MONIUSZKI – FRYDERYKA
CHOPINA - ŁĄKOWA - KOŚCIUSZKI
PIĄTEK – ULICE:
ZIELONA – SŁONECZNA - REGINY PROTMANN – STEFCZYKA - GROTA ROWECKIEGO – DEMBIŃSKIEGO – SUCHARSKIEGO
– SOWIŃSKIEGO – BEMA – KOLEJOWA - OLSZTYŃSKA

 

II. ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH Z NIERUCHOMOŚCI WIELORODZINNYCH:
DWA RAZY W TYGODNIU
PONIEDZIAŁEK / CZWARTEK – ULICE:
- GRZYBOWA
- PCK
- MARYNARSKA
- MORSKA
- ŚWIĘTOKRZYSKA
- SPORTOWA
- WILEŃSKA
- PORTOWA
- PL. WOLNOŚCI
- WODNA
- HOZJUSZA
- PL. STRAŻACKI
- SIKORSKIEGO
- ZIELONA
- SŁONECZNA
- BOTANICZNA
- MONIUSZKI
- ŁĄKOWA
- WIEJSKA
- DREWNIANA
- KRÓLEWIECKA
- ŻEROMSKIEGO
- TRAUGUTTA
- MALINOWA
- KONARSKIEGO
- WĄSKA
- ŁĄCZNIKOWA
- LISIA
- KOŚCIELNA
- MŁYNARSKA
- LIPOWA
- KOŚCIUSZKI
WTOREK / PIĄTEK – ULICE:
- MATEJKI
- WOJSKA POLSKIEGO
- PL. GRUNWALDU
- KROMERA
- GDAŃSKA
- FROMBORSKA
- ELBLĄSKA
- MIELCZARSKIEGO
- KRASICKIEGO
- 700-LECIA
- STEFCZYKA
- GROTA ROWECKIEGO
- DEMBIŃSKIEGO
- SUCHARSKIEGO
- SOWIŃSKIEGO
- BEMA
- PRZEMYSŁOWA
- 9- GO MAJA
- PL. PIŁSUDSKIEGO
- WSPÓLNA
- ARMII KRAJOWEJ
- BŁOTNA
- SZKOLNA
- KOLEJOWA
- OLSZTYŃSKA
- BŁ. R. PROTMANN
- DWORZEC KOLEJOWY

 

III. ODBIÓR ODPADÓW SELEKTYWNYCH:
1. OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI JEDNORODZINNYCH ZEBRANYCH W WORKACHLUBPOJEMNIKACH -
TWORZYWA SZTUCZNE, PAPIER , SZKŁO ORAZ ODPADY BIODEGRADOWALNE:
RAZ W TYGODNIU
WTOREK-GÓRA MIASTAŚRODA - GÓRA MIASTA
Nowopasłęcka, Bursztynowa, Żeglarska, Jachtowa,
Smutna, Nadbrzeżna, Krótka, Parkowa, PCK, Morska,
Świętokrzyska, Sportowa, Jaskółcza, Słowicza,
Mrówcza, Drozdowa, Kwiatowa, Długa, Wileńska,
Bażyńskiego, Mrągowiusza, Kajki, Pieniężnego,
Olimpijska, Warmińska, Różana, Brzozowa, Grzybowa.
Matejki, Al. .Wojska-Polskiego, Spacerowa, Pl. Grunwaldu,
Marynarska, Magazynowa, Portowa, Pl. Wolności, Wodna,
Hozjusza, Kromera, Pl. Strażacki, Gdańska, Fromborska,
Świętojańska, Elbląska, Mielczarskiego, E. Orzeszkowej,
700-lecia,Jagiełły,Kopernika,Dąbrowskiego,Krasickiego,
Sikorskiego, Zielona, Słoneczna, Stefczyka, Grota Roweckiego,
Dembińskiego, Sowińskiego, Sucharskiego, Bema, Moniuszki,
F. Chopina. Gizewiusza, Piaskowa, Kętrzyńskiego,1-go Maja,,
Botaniczna, Łąkowa.
CZWARTEK - DÓŁ MIASTAPIĄTEK – DÓŁ MIASTA
Pl. Piłsudskiego, Królewiecka, Armii Krajowej, Błotna,
Szkolna, Rzemieślnicza, Konarskiego, Malinowa,
Wąska,Łącznikowa,Drewniana,9-goMaja,
Baczyńskiego, Wiejska, Wspólna, Kołłątaja, Cicha,
Reja, Staszica.
Bł. Reginy Protmann, Traugutta, Lisia, Kościelna, Skośna,
Młynarska, Lipowa, Żeromskiego, Przemysłowa, Kościuszki,
Mokra, Kolejowa, Olsztyńska.
2. OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI WIELORODZINNYCH ZEBRANYCH W POJEMNIKACH - TWORZYWA SZTUCZNE,
PAPIER , SZKŁO ORAZ ODPADY BIODEGRADOWALNE:
DÓŁ MIASTA
ul. Pl. Piłsudskiego, ul. Królewiecka, ul. Armii Krajowej, ul. Błotna, ul. Szkolna, ul. Rzemieślnicza, ul. Konarskiego,
ul. Malinowa, ul. Wąska, ul. Łącznikowa, ul. Drewniana, ul. 9-go Maja, ul. Baczyńskiego, ul. Wiejska, ul. Wspólna,
ul. Kołłątaja, ul. Cicha, ul. Reja, ul. Staszica, ul. Bł. Reginy Protmann, ul. Traugutta, ul. Lisia, ul. Kościelna, ul. Skośna,
ul. Młynarska, ul. Lipowa, ul. Żeromskiego, ul. Przemysłowa, ul. Kościuszki, ul. Mokra, ul. Kolejowa, ul. Olsztyńska.
- WTOREK,PIĄTEK - TWORZYWA SZTUCZNE
- CZWARTEK - SZKŁO
- ŚRODA - PAPIER I TEKTURA
- CZWARTEK I PIĄTEK - BIOODPADY

 

GÓRA MIASTA
ul. Nowopasłęcka, ul. Bursztynowa, ul. Żeglarska, ul. Jachtowa, ul. Smutna, ul. Nadbrzeżna, ul. Krótka, ul. Parkowa,
ul. PCK, ul. Morska, ul. Świętokrzyska, ul. Sportowa, ul. Jaskółcza, ul. Słowicza, ul. Mrówcza, ul. Drozdowa,
ul. Kwiatowa, ul. Długa, ul. Wileńska, ul. Bażyńskiego, ul. Mrągowiusza, ul. Kajki, ul. Pieniężnego, ul. Olimpijska,
ul. Warmińska, ul. Różana, ul. Brzozowa, ul. Grzybowa, ul. Matejki, ul. Al. Wojska-Polskiego, ul. Spacerowa,
Pl. Grunwaldu, ul. Marynarska, ul. Magazynowa, ul. Portowa, ul. Pl. Wolności, ul. Wodna, ul. Hozjusza, ul. Kromera,
ul. Pl. Strażacki, ul. Gdańska, ul. Fromborska, ul. Świętojańska, ul. Elbląska, ul. Mielczarskiego, ul. E. Orzeszkowej,
ul. 700-lecia, ul. Jagiełły, ul. Kopernika, ul. Dąbrowskiego, ul. Krasickiego, ul. Sikorskiego, ul. Zielona, ul. Słoneczna,
ul. Stefczyka, ul. Grota Roweckiego, ul. Dembińskiego, ul. Sowińskiego, ul. Sucharskiego, ul. Bema, ul. Moniuszki,
ul. F. Chopina, ul. Gizewiusza, ul. Piaskowa, ul. Kętrzyńskiego, ul. 1-go Maja, ul. Botaniczna, ul. Łąkowa.
-PONIEDZIAŁEK,PIĄTEK - TWORZYWA SZTUCZNE
-WTOREK -SZKŁO
- ŚRODA - PAPIER I TEKTURA
- PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK - BIOODPADY
3. OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI JEDNORODZINNYCH I WIELORODZINNYCH ZEBRANYCH W POJEMNIKACH –
POPIÓŁ
DWA RAZY W MIESIĄCU W OKRESIE :
01.01.2022r - 30.04.2022r ORAZ 01.09.2022r – 31.12.2022r
MIESIĄC:DZIEŃ:
STYCZEŃODBIORY BĘDĄ ODBYWAŁY SIĘ W II i IV TYGODNIU MIESIĄCA
LUTYODBIORY BĘDĄ ODBYWAŁY SIĘ W II i IV TYGODNIU MIESIĄCA
MARZECODBIORY BĘDĄ ODBYWAŁY SIĘ W II i IV TYGODNIU MIESIĄCA
KWIECIEŃODBIORY BĘDĄ ODBYWAŁY SIĘ W II i IV TYGODNIU MIESIĄCA
WRZESIEŃODBIORY BĘDĄ ODBYWAŁY SIĘ W II i IV TYGODNIU MIESIĄCA
PAŹDZIERNIKODBIORY BĘDĄ ODBYWAŁY SIĘ W II i IV TYGODNIU MIESIĄCA
LISTOPADODBIORY BĘDĄ ODBYWAŁY SIĘ W II i IV TYGODNIU MIESIĄCA
GRUDZIEŃODBIORY BĘDĄ ODBYWAŁY SIĘ W II i IV TYGODNIU MIESIĄCA

 

4. ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH: LUTY, MAJ, SIERPIEŃ, PAŹDZIERNIK, GRUDZIEŃ.
5 RAZY W ROKU:
TERMINGÓRA MIASTA - ULICE
03.02.2022r
06.05.2022r
01.08.2022r
03.10.2022r
01.12.2022r
Nowopasłęcka, Bursztynowa ,Żeglarska, Jachtowa, Smutna, Nadbrzeżna, Olimpijska Krótka,
Parkowa ,PCK, Morska, Świętokrzyska, Sportowa, Jaskółcza, Słowicza, Mrówcza, Drozdowa,
Kwiatowa, Długa, Elbląska ,Matejki.
04.02.2022r
09.05.2022r
05.08.2022r
07.10.2022r
05.12.2022r
Wileńska,Bażyńskiego,Mrągowiusza,Kajki,Pieniężnego,Gizewiusza,Piaskowa,
Kętrzyńskiego, 1-go Maja, Warmińska, Różana, Brzozowa, Grzybowa, Zielona, Stefczyka,
Grota Roweckiego, Dembińskiego, Sucharskiego, Sowińskiego, Bema, Moniuszki ,Fryderyka
Chopina.
07.02.2022r
13.05.2022r
08.08.2022r
10.10.2022r
09.12.2022r
Al. Wojska Polskiego, Spacerowa, Pl. Grunwaldu, Marynarska, Magazynowa, Portowa,
Pl. Wolności, Wodna, Hozjusza, Kromera, Pl .Strażacki, Gdańska, Fromborska, Świętojańska,
Mielczarskiego,700-lecia,Sikorskiego,Jagiełły,Kopernika,Dąbrowskiego,Krasickiego,
Słoneczna, Reginy Protmann, E. Orzeszkowej.
TERMINDÓŁ MIASTA – ULICE
11.02.2022r
16.05.2022r
11.08.2022r
14.10.2022r
12.12.2022r
Pl.Piłsudskiego,Królewiecka,Wąska,Drewniana,9-goMaja,Baczyńskiego,Wiejska,
Wspólna, Cicha, Przemysłowa.
14.02.2022r
20.05.2022r
22.08.2022r
17.10.2022r
16.12.2022r
Szkolna, Rzemieślnicza, Skośna, Botaniczna, Łąkowa, Kołłątaja, Reja, Staszica, Traugutta,
Lisia, Kościelna, Młynarska, Lipowa, Żeromskiego, Mokra, Kolejowa, Olsztyńska.
18.02.2022r
23.05.2022r
25.08.2022r
21.10.2022r
19.12.2022r
Armii Krajowej, Błotna, Konarskiego, Malinowa, Łącznikowa, Kościuszki.

 

IV. MYCIE I DEZYNFEKCJA POJEMNIKÓW NA ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE:
3 RAZY W ROKU
MAJ, LIPIEC ORAZ WRZESIEŃ 2022r.
V. MYCIE POJEMNIKÓW NA ODPADY BIODEGRADOWALNE:
1 RAZ W MIESIĄCU :
MYCIE POJEMNIKÓW KAŻDEGO PIERWSZEGO -PRACUJĄCEGO DNIA MIESIĄCA
DEZYNFEKCJA POJEMNIKA PO KAŻDYM OPRÓŻNIENIU ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH
VI.MYCIE POJEMNIKÓW NA ODPADY ZBIERANE SELEKTYWNIE:
2 RAZY W ROKU:
MAJ ORAZ SIERPIEŃ
VII. DOSTARCZANIE WORKÓW PRZEZNACZONYCH DO GROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ZEBRANYCH
SELEKTYWNIE:
TWORZYWA SZTUCZNE, PAPIER , SZKŁO ORAZ ODPADY BIODEGRADOWALNE:
Worki przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych zebranych selektywnie dostarczane będą dla właścicieli
nieruchomości w terminach odbioru tych odpadów. Nowe worki dostarczane będą w ilości i rodzaju odpowiadającej
liczbie odebranych worków. Mogą być również odbierane w siedzibie Empegieka sp.zo.o ,ul .Morska 55, 14-500
Braniewo.
UWAGA!
W BRANIEWIE PRZY UL. MORSKIEJ 55 (TEREN PRZEDSIĘBIORSTWA EMPEGIEKA SP. Z O.O.) FUNKCJONUJE PUNKT
(PSZOK),DOKTÓREGOMIESZKAŃCYMIASTABRANIEWAMOGĄDOSTARCZAĆBEZPŁATNIEODPADY
WIELKOGABARYTOWE ORAZ ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY.
PUNKT CZYNNY :
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH: 8:00 – 17:00
SOBOTY: 10:00 – 13:00