Pojemniki serca na nakrętki plastikowe

Na terenie miasta Braniewa zlokalizowane są dwa pojemniki w kształcie serca przeznaczone do zbierania nakrętek na cele charytatywne.

Można tam wrzucać różnego rodzaju oraz koloru nakrętki plastikowe. Mogą to być nakrętki po napojach, chemii gospodarczej, płynach i szamponach. Należy jedynie pamiętać by usunąć z nich uszczelki, tekturki, banderole i folię.

Zazwyczaj nakrętki produkowane są z plastiku dobrej jakości, który może być przetworzony, a następnie ponownie wykorzystany. Dzięki temu możliwe jest pozyskanie funduszy dla osób potrzebujących.

Zachęcam wszystkich mieszkańców do zbierania nakrętek i wypełniania nimi serc.

Inicjatywa ta ma na celu przede wszystkim pomoc osobom potrzebującym wsparcia w leczeniu, ale i możliwość pozbycia się w świadomy i łatwy sposób zbędnych nakrętek zalegających w naszych domach.

W związku z powyższym proszę o zgłaszanie się rodziców dzieci potrzebujących wsparcia w leczeniu do Urzędu Miasta Braniewa pod nr tel. 55 644 01 35 lub na adres e:mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jedno serce pełne nakrętek to pomoc dla zgłoszonej osoby potrzebującej.

 

pojemnik serce Mediasort poj sd

Wykaz punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Miasta Braniewa

Każdy Mieszkaniec Miasta Braniewa – za darmo – może przekazać do PSZOK-u wyselekcjonowane odpady komunalne.

 

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)

przy ul. Stefczyka –Stacja Przeładunkowa w Braniewie wchodząca w skład Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Elblągu, będącego Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych                        w rejonie północnym, do którego można oddać bezpłatnie odpady zebrane selektywnie;

 

Punkt czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 14:30.

Przyjmowane odpady: tworzywa sztuczne, papier, szkło, odpady ulegające biodegradacji, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, tonery i tusze, resztki farb, żarówki, świetlówki, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, przeterminowane i niewykorzystane leki, odpady powstające w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, niekwalifikujące się do odpadów medycznych, chemikalia.

 

Punkt gromadzenia odpadów niebezpiecznych (PGON)

kontener przeznaczony do zbierania baterii, akumulatorów, przepracowanego oleju, żarówek, świetlówek i sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Każdy mieszkaniec Miasta Braniewa może wziąć klucz do kontenera w sklepie motoryzacyjnym Bunda ul. Elbląska 36 (w godzinach pracy sklepu) i włożyć do pojemników selektywnie zebrane odpady.

 

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)

przy ul. Morskiej 55 prowadzony przez firmę EMPEGIEKA Sp. z o.o., z którą Gmina Miasta Braniewa ma podpisaną umowę na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Punkt czynny:

poniedziałek – piątek w godzinach 7:00 – 17:00

soboty – 10:00 – 13:00

 

Przyjmowane odpady: Przyjmowane odpady: tworzywa sztuczne, papier, szkło, odpady ulegające biodegradacji, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, tonery i tusze, resztki farb, żarówki, świetlówki, lampy fluorescencyjne               i inne odpady zawierające rtęć, przeterminowane i niewykorzystane leki, odpady powstające                    w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji                i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, niekwalifikujące się do odpadów medycznych.

 

 

Na terenie Miasta Braniewa dostępne są również pojemniki przeznaczone do gromadzenia przeterminowanych leków, zlokalizowane w niżej wymienionych punkach:

 • Apteka „LekPol” I ul. Kościuszki 63

 • Apteka „Dbam o Zdrowie” II ul. Gdańska 19

 • Apteka „Warmińska” Pl. Piłsudskiego 5

 • Apteka „LekPol” II ul. Elbląska 6

 • Apteka „Dbam o Zdrowie” I ul. Kościuszki 66

 • Apteka „Centrum” ul. Kościuszki 14

 • Apteka „Dyżurna I” ul. Żeromskiego 12A

 • Apteka „Dyżurna II” ul. Gdańska 32

  oraz pojemniki przeznaczone do gromadzenia zużytych baterii, dostępne w niżej wymienionych placówkach:

 • Urząd Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111

 • Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. PCK 4

 • Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Moniuszki 22

 • Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Konarskiego 6

 • Przedszkole Miejskie, ul. Różana 14

Ponadto odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać pięć  razy w roku podczas tzw. "wystawek" dla podmiotu odbierającego odpady komunalne.

Ważne !

-Podstawą przyjęcia odpadów jest dostarczenie ich własnym transportem do PSZOK.;

-Odpady są przyjmowane nieodpłatnie, wyłącznie z posesji objętych systemem zbiórki odpadów.(złożona deklaracja w Urzędzie Miasta Braniewa)

-Odpad musi być czysty , niezabrudzony tj. niezanieczyszczony innymi odpadami;

unnamed

Wykaz podmiotów realizujących w 2022 r. zadania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Braniewa.

 

Transport odpadów komunalnych, mycie i dezynfekcja pojemników na odpady komunalne, dostarczanie worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz prowadzenie PSZOK-u:

Firma EMPEGIEKA Sp. z o.o. ul. Morska 55, 14-500 Braniewo

Tel. 55 243 29 17.

Umowa zawarta na okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2023r.

 

Zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz prowadzenie PSZK-u:

Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o o. z siedzibą w Elblągu ul. Mazurska 42

Tel. 55 236 12 25.

Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) dla Regionu Północnego.

Umowa zawarta 1 lipca 2013 roku na czas nieokreślony.

 

LOGO 300x225