Wykaz podmiotów realizujących w 2022 r. zadania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Braniewa.

 

Transport odpadów komunalnych, mycie i dezynfekcja pojemników na odpady komunalne, dostarczanie worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz prowadzenie PSZOK-u:

Firma EMPEGIEKA Sp. z o.o. ul. Morska 55, 14-500 Braniewo

Tel. 55 243 29 17.

Umowa zawarta na okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2023r.

 

Zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz prowadzenie PSZK-u:

Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o o. z siedzibą w Elblągu ul. Mazurska 42

Tel. 55 236 12 25.

Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) dla Regionu Północnego.

Umowa zawarta 1 lipca 2013 roku na czas nieokreślony.

 

LOGO 300x225