Istniejąca szata roślinna parku to w większości drzewostan liściasty w zróżnicowanym wieku. Starodrzew pochodzi z XIX w, czyli okresu założenia parku i jest licznie reprezentowany głównie w obsadzeniach alejowych. Na terenie parku występują drzewa o parametrach drzew pomnikowych. W toku sporządzania dokumentacji dokonano szczegółowej inwentaryzacji roślinności z jednoczesnym określeniem stanu fitosanitarnego.

Zaproponowane w projekcie rozwiązania i elementy zagospodarowania parku nawiązują do epoki i są zgodne z obowiązującym wówczas stylem

Na program parku składają się:

 • sieć alejek spacerowych o urozmaiconym przebiegu z otwarciami widokowymi, częściowo oświetlonych, łagodnie trasowanych po odcinkach eliptycznych i kołowych oraz nawiązujących do historycznych rozwiązań;

 • obiekty małej architektury ogrodowej oparte na stylistyce parków tego okresu i formą do nich zbliżone oraz zharmonizowane stylistycznie z istniejącymi obiektami t.j. altana rekreacyjna, taras widokowy ze stylizowanym detalem architektonicznym;

 • urządzenia "ścieżki zdrowia" i "ścieżki krajobrazowej";

 • polana z miejscem ogniskowym;

 • wyposażenie parku w ławki, kosze, parking rowerowy nawiązujące do obowiązującego wówczas stylu;

 • system oświetlenia parku (możliwość korzystania z obiektu wieczorami jak też poprawa bezpieczeństwa użytkowników);

 • zieleń z formami architektonicznymi charakterystycznymi dla parków naturalistycznych oraz formami roślinnymi nawiązującymi do historycznej funkcji terenu czyli szpalerami i żywopłotami ciętymi wyznaczającymi niegdyś tory treningowe, place maneżowe i ujeżdżalnie koni.

 • dobór zieleni wzbogacający różnorodność gatunkową;

 • zachowany system powiązań kompozycyjnych i widokowych, dodający elementy zagospodarowania adaptujące obiekt do warunków współczesnych.

Formy zaprojektowanej zieleni:

 • OGRODY FORMALNE- nawiązujące formą do historycznego układu zieleni;

 • OBSADZENIA ALEJOWE;

 • SZPALERY I ŻYWOPŁOTY;

 • EKSPOZYCJA RUNA PARKOWEGO;

 • NASADZENIA ROŚLIN OKRYWOWYCH;

 • OGRÓD DESZCZOWY;

 • TRAWNIKI PARKOWE z domieszką kwiatów.

Żródła zdjęć i informacji:

 1. Karat ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa- Ośrodek Dokumentacji Zabytków w Warszawie, WUOZ Olsztyn (opr. Maria Gawryluk, XII 2000r.)

 2. Decyzja nr 26/07 z dn. 14.06.2007r. w sprawie wpisania zabytku do rejestru zabytków.

 3. https://www.bildarchiv-ostpreussen.de

 4. TU Berlin Architekturmuseum- Krankenstall: Schnitt, Ansicht, Grundrisse EG, DG 1:100, Schnitt der Wasserversorgungsanlage -Lithographie farbig auf Papier 48,7 x 69 cm (https://architekturmuseum.ub.tu-berlin.de/)

 5. Program ochrony zasobów genetycznych koni zimnokrwistych w typie sztumskim - Opracowanie programu: Ewelina Cześnik, Maria Jaszczyńska, Ewa Jastrzębska, Wiesław Niewiński – zał. nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Instytutu Zootechniki PIB nr 5/21 z dn. 21.01.2021r.